Coaching Lochem - Zwiepseweg 130

5/5 based on 1 reviews

Coaching Lochem – Coach voor hoofd, hart en ziel - Coachinglochem.nl

Bij Coaching Lochem kun je voor alle vragen terecht. Zoek je balans tussen hoofd, hart en ziel? Ben je bij een kruispunt en kan je geen keus maken?

Coaching Lochem – Coach voor hoofd, hart en ziel - Coachinglochem.nl

Soms moet je echt op zoek naar de diepere laag. Wie ben ik nu echt? Wat heb ik weggestopt? Bij deze vragen kan ik je helpen. Dat doe ik onder andere met behulp van coachingstechnieken gebaseerd op Oosterse Wijsheden als ook moderne Westerse technieken.  

Bijvoorbeeld met behulp ban visualisaties, tekenen, voice dialogue, op zoek gaan naar je persoonlijk-heidstypen (archetypes) en deze omarmen. Zo kun je bij je diepere laag komen.  

Contact Coaching Lochem

Address :

Zwiepseweg 130, 7241 GZ Lochem, Netherlands

Phone : 📞 +8778
Postal code : 7241
Website : http://coachinglochem.nl/
Categories :
City : Lochem

Zwiepseweg 130, 7241 GZ Lochem, Netherlands

Write some of your reviews for the company Coaching Lochem

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *