Corelle Coaching - Blauwgras 113

5/5 β˜… based on 1 reviews

Home - Corelle Coaching | Dansend door het leven - Corellecoaching.nl

Ik had van te voren een beetje twijfels om een coach in te schakelen omdat ik dacht dat ik niet iets nieuws zou leren, dat het niet zou helpen. Ik heb voor Corelle gekozen omdat ik zag dat ze zelf ervaring heeft met burn-out, grenzen aangeven en dus vanuit ervaring werkt Γ©n met een hondje op de foto stond. Ik vond dat Corelle mij met volle overgave begeleidde en echt aanwezig was, dat is prettig.

Contact Corelle Coaching

Address :

Blauwgras 113, 7623 GP Borne, Netherlands

Phone : πŸ“ž +89
Postal code : 7623
Website : http://www.corellecoaching.nl/
Categories :
City : Borne

Blauwgras 113, 7623 GP Borne, Netherlands

Write some of your reviews for the company Corelle Coaching

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *