Costa Rica Vakantie - Ridder Alartlaan 33

5/5 β˜… based on 1 reviews

About Costa Rica Vakantie

Costa Rica Vakantie beschikt in Costa Rica over twee goede duikmogelijkheden: eentje in het noordwesten van Costa Rica vanuit Playa del Coco, eentje in het zuidwesten van Costa Rica, vanuit Sierpe of Drake Bay.

Verwacht in Costa Rica geen kleurrijke koralen maar wel een uitbundig dierenleven, veel prachtige vissen, grote scholen en met wat geluk enorme Manta’s en bijvoorbeeld verschillende soorten haaien.

Contact Costa Rica Vakantie

Address :

Ridder Alartlaan 33, 4116 EH Buren, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 4116
Website : http://www.costaricavakantie.nl/
Categories :
City : Buren

Ridder Alartlaan 33, 4116 EH Buren, Netherlands
E
Eric Vertogen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Write some of your reviews for the company Costa Rica Vakantie

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *