CPM Benelux - Professor W.H. Keesomlaan 4

4.5/5 β˜… based on 8 reviews

Contact CPM Benelux

Address :

Professor W.H. Keesomlaan 4, 1183 DJ Amstelveen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 1183
Website : http://www.cpm.nl/
Categories :
City : Amstelveen

Professor W.H. Keesomlaan 4, 1183 DJ Amstelveen, Netherlands
m
menso gekkeklaas on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een paar leuke jaartjes aan het werk geweest bij dit bedrijf. Mi ht ik weer een keer zonder werk zitten meld ik me zo weer aan Veel plezier gehad daar
A few nice years at work at this company. If I am once again without work, I will sign up again Had a lot of fun there
M
Marsha Hoogervorst on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Professioneel bedrijf. Leuke klanten, mooie merken om voor te werken en de meest uitlopende opdrachten. Elke dag is anders en leer je weer iets nieuws bij.
Professional company. Great customers, great brands to work for and the most varied assignments. Every day is different and you learn something new.
c
chris walree on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een schandalig slecht bedrijf mbt aankomend personeel . Je komt op sollicitatiegesprek n.a.v. laten ze je weten contact op te nemen met je ze bellen na 3 weken op met een onduidelijk verhaal en vervolgens kan je doen wat je wilt ze zijn niet meer bereikbaar en geven je totaal geen info meer betreffende de/een job!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dus vermijden dit bedrijf het is een schande en ga er ook direct werk van maken. cvwalree
A scandalous bad company with regard to future staff. You come for an interview, they will let you know to contact us you call them after 3 weeks with an unclear story and then you can do what you want they are no longer available and give you absolutely no info more concerning the / a job !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! So avoid this company it is a shame and go to work immediately to make. cvwalree
J
Jan Nie on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer leuk sollicitatiegesprek gehad, waarin je het bedrijf goed leert kennen en zij ook vragen aan jou wat jij belangrijk vindt. Ik kon mijzelf zelfs al opgeven voor een van hun trainingen!
Had a very nice job interview, in which you get to know the company well and they also ask you what is important to you. I could even register myself for one of their training sessions!
S
Sander den Breejen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Benaderd door CPM Fieldmarketing voor een Sollicitatie, zelf niet met ht bedrijf verder gegaan wegens het vinden van een baan elders. Dankzij een interne fout werd ik tig keer gebeld door recruiters van dit bedrijf, hieruit is kortstondig gebleken dat de organisatie zeker open staat voor feedback wat positief is! Ze hebben mijn informatie opgehaald uit de databases van het bekendere Youngcapital. Heb je dus gesolliciteerd op een promotiefunctie binnen Youngcapital, of heb je dit als voorkeur staan bij Youngcapital. Dan maak je kans dat je door CPM Fieldmarketing benaderd word voor een sollicitatie. Vond je deze review nuttig? Laat het CPM nederland en mij weten door op ? te klikken!
Approached by CPM Fieldmarketing for a Application, did not continue with the company itself because of finding a job elsewhere. Thanks to an internal error, I was called a number of times by recruiters of this company, it has been shown briefly that the organization is definitely open to feedback which is positive! They have retrieved my information from the databases of the better known Youngcapital. So you have applied for a promotion function within Youngcapital, or do you prefer this to Youngcapital. Then you stand a chance to be contacted by CPM Fieldmarketing for a job application. Did you find this review helpful to you? Let CPM know the Netherlands and me by clicking ?!
A
Anne Niem on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Sterk recruitment team en een goed onboarding programma. Hier kunnen een hoop bedrijven een voorbeeld aan nemen. Er wordt veel tijd gestoken in het personeel en investeren in het welzijn werknemers, verdien je altijd terug. Bedrijf met erg veel potentie en goeie ideeΓ«n.
Strong recruitment team and a good onboarding program. A lot of companies can take an example from this. A lot of time is put into the staff and investing in employees' welfare always earns you back. Company with a lot of potential and good ideas.
K
Kees Aandewiel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Me neefje dacht grappig te zijn op mijn mobiel gister dus gaf een negatieve beoordeling. Ik heb nooit bij CPM gewerkt maar heb de sollicitatieprocedure als zeer fijn ervaren.
My nephew thought it was funny on my cell phone yesterday so gave a negative review. I have never worked at CPM but have experienced the application process as very pleasant.
J
Jeroen Meijer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Great Place to work!

Write some of your reviews for the company CPM Benelux

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *