CRUX Websites & Webshops - 9-IIb

5/5 β˜… based on 8 reviews

Jouw partner in website support - CRUX - Cruxweb.nl

CRUX is de directe partner van Converseon Digital Agency in technisch onderhoud en website support. Onze supportdesk en razendsnelle VPS zorgen voor optimaal presterende websites en webshops.

Jouw partner in website support - CRUX - Cruxweb.nl

CRUX is de directe partner van Converseon Digital Agency in technisch onderhoud en website support. Onze supportdesk en razendsnelle VPS zorgen voor optimaal presterende websites en webshops. Een website of webshop laten ontwikkelen of verbeteren? We helpen je hiermee graag verder bij Converseon.

 

Contact CRUX Websites & Webshops

Address :

Flevolaan, 9-IIb, 1382 JX Weesp, Netherlands

Phone : πŸ“ž +978
Postal code : 1382
Website : http://www.cruxweb.nl/
Categories :
City : Weesp

Flevolaan, 9-IIb, 1382 JX Weesp, Netherlands
D
DSS Weesp on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijne samenwerking voor het maken van de website voor DSSWeesp. Snel en soepele samenwerking.
Great collaboration for creating the website for DSSWeesp. Fast and smooth collaboration.
M
Maestro Finance on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wij hebben de samenwerking met CRUX als zeer prettig ervaren! Vooral het snelle schakelen en de flexibiliteit hierin was er fijn. Natuurlijk geven wij niet zo maar 5 sterren, maar omdat CRUX een fantastisch mooie website voor ons heeft weten te realiseren kunnen wij dit doen. Ook hebben wij gebruik mogen maken van een SEO-Workshop, die erg handig was voor onze teksten op de website. Super bedankt hiervoor!
We have experienced the cooperation with CRUX as very pleasant! Especially the fast switching and the flexibility in this was nice. Of course we do not just give 5 stars, but because CRUX has managed to realize a fantastic website for us, we can do this. We were also allowed to use an SEO Workshop, which was very useful for our texts on the website. Thank you very much for this!
J
Jordi van den Bosch on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Professioneel en persoonlijk: de heren en dames van Crux hebben enorm veel kennis in huis en weten dit ook in begrijpelijke taal over te brengen. Fijne partij die je bij de hand neemt in snel ontwikkelende digitale omgeving.
Professional and personal: the gentlemen and ladies of Crux have a lot of knowledge and know how to convey this in understandable language. Great party that takes you by the hand in a rapidly developing digital environment.
D
Ding Dong Hypotheken on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

CRUX heeft onze website gemaakt. Als vervolg hierop heb ik de webinar SEO van CRUX gevolgd. Een duidelijk en leerzame webinar die mij zelf de mogelijkheid heeft om onze website te verbeteren.
CRUX created our website. As a follow-up to this, I followed the CRUX SEO webinar. A clear and educational webinar that gives me the opportunity to improve our website.
E
Evodie on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Crux is precies wat ik nodig had! Ze luisterden naar mijn wensen en maakten de doelen nog concreter door goed door te vragen. Door hun bevlogenheid en persoonlijke aanpak is het hele traject een feest. Van de ontwerpsfase tot in de huidige onderhoudsfase geniet ik van een goede en altijd snelle samenwerking. Dikke aanrader!
Crux is exactly what I needed! They listened to my wishes and made the goals even more concrete by asking questions carefully. Their enthusiasm and personal approach make the entire process a joy. From the design phase to the current maintenance phase, I enjoy good and always fast cooperation. Thick recommendation!
J
Job Vermeulen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik heb een workshop SEO aangeboden gekregen vanuit CRUX. Deze werd mogelijk gemaakt door een professioneel en kundig team. De op het oog lastige stof werd duidelijk uitgelegd waardoor het voor een leek als ik goed te volgen was. Ben benieuwd naar komende projecten!
I have been offered an SEO workshop from CRUX. This was made possible by a professional and knowledgeable team. The seemingly difficult material was clearly explained, making it easy for a layman like me to follow. I am curious about upcoming projects!
W
Wij zijn BROER! on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Alleen maar lof voor het team van Crux. Snelle service, professionele begeleiding, out of the box meedenken, altijd in de samenwerking. Iedere maand komt er een call to action om te zorgen dat de website blijft leven, dat de mensen ons makkelijk en snel kunnen vinden en ook goed begrijpen wat wij doen. Helden!
Nothing but praise for the Crux team. Fast service, professional guidance, thinking out of the box, always in cooperation. Every month there is a call to action to ensure that the website continues to live, that people can find us easily and quickly and also understand what we do. Heroes!
F
Francesco Monaco on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

We moesten in korte tijd een nieuw bedrijfsconcept lanceren waarvoor we een sterke, professionele website nodig hadden. CRUX heeft het initiΓ«le ontwerp van ons reclamebureau tot in de perfectie uitgewerkt. Inmiddels hebben we de pers-launch gehad en hebben we vele honderden bezoekers op de site mogen verwelkomen. Alleen maar lof voor de snelheid, professionaliteit en ondersteuning.
We had to launch a new business concept in a short time for which we needed a strong, professional website. CRUX has worked out the initial design of our advertising agency to perfection. We have now had the press launch and have welcomed many hundreds of visitors to the site. Nothing but praise for the speed, professionalism and support.

Write some of your reviews for the company CRUX Websites & Webshops

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *