Dami Marketing - Prins Hendrikstraat 12

4.1/5 β˜… based on 8 reviews

Beter vindbaar in zoekmachines zonder advertenties! 030-2272434 - Damimarketing.nl

Resultaatgerichte Internetmarketing voor online ondernemers Dami Marketing staat voor een gedetailleerde en doeltreffende aanpak.

About Dami Marketing

"Dami of By Dami Studios is amazing, her passion for her craft is unmatched."

Contact Dami Marketing

Address :

Prins Hendrikstraat 12, 3751 CT Bunschoten-Spakenburg, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 3751
Website : https://www.damimarketing.nl/
Categories :
City : Bunschoten Spakenburg

Prins Hendrikstraat 12, 3751 CT Bunschoten-Spakenburg, Netherlands
K
Karin Rullmann on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zo fijn als je het even niet meer weet, dan helpt Peter je altijd weer op weg! Een echte aanrader deze SEO specialist!
As nice as you don't remember, Peter will always help you on your way! Highly recommended this SEO specialist!
N
Nicoline Edelman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Gisteren een SEO training van Peter van Dami Marketing gehad. Veel bruikbare informatie ontvangen die ik nu in de praktijk kan brengen.
Yesterday I had an SEO training from Peter van Dami Marketing. I received a lot of useful information that I can now put into practice.
R
Renata Hilberts on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wil je hoger gevonden worden in Google dan moet je bij Peter zijn. Hij geeft praktische tips die je zelf ook gelijk kan toepassen voor je eigen onderneming. Denkt met je mee over je eigen vindbaarheid, top.
If you want to be found higher in Google, you have to go to Peter. He gives practical tips that you can also apply for your own company. Think along with you about your own findability, top.
D
Denise Van soeren on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Peter heeft voor mij een marketing plan opgezet waarbij linkbuilding een belangrijk component is. We zagen al vrij snel onze website een enorme stijging maken, en staan inmiddels met de 10 belangrijkste zoektermen in de top 3
Peter has set up a marketing plan for me in which link building is an important component. We soon saw our website make a huge increase, and are now in the top 3 with the 10 most important search terms
S
Sietse on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Altijd prettig met Peter samengewerkt. Alleen lijkt hij van de aardbodem verdwenen. Ik moet nog 400 euro ontvangen. Kun je een teken van leven geven of een regeling sturen?
Always pleasant to work with Peter. Only he seems to have disappeared from the face of the earth. I still have to receive 400 euros. Can you give a sign of life or send an arrangement?
R
Renate Dijst on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dami Marketing is een professioneel bedrijf. Peter heeft de juiste kennis en geeft eerlijk advies aan de klant. Na diverse partijen gehad en heel veel ellende met zich mee heeft gebracht, kwamen wij bij Dami Marketing terecht, Peter heeft ons voor 1000% geholpen om alles wat de andere partijen niet goed hadden gedaan op de juiste manier en met veel verstand van zaken op het juiste pad weer te hebben neergezet voor ons. Ik raad iedereen Dami Marketing aan voor het juiste advies , verstand van zaken, maar bovendien voor alle eerlijkheid naar zijn klant toe.
Dami Marketing is a professional company. Peter has the right knowledge and gives honest advice to the customer. After several parties and brought a lot of misery, we came to Dami Marketing, Peter helped us for 1000% everything that the other parties had not done well in the right way and with a lot of understanding of things the right path again for us. I advise Dami Marketing for the right advice, understanding of things, but also for all honesty towards his client.
E
Eugene de Groot on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer slechte ervaring met Dami Marketing / Peter van der Vorst. Ik heb een aantal jaar geleden behoorlijk wat teksten voor dit bedrijf geschreven. Het gaat hierbij om vele honderden euro's. Voor mij als zelfstandige heel veel geld. Alleen heb ik het geld nooit ontvangen. Vervolgens heb ik het doorgezet naar een incassobureau, maar ook dat heeft niet geholpen. Ik wil dus via deze weg ook anderen waarschuwen: pas op als je zaken doet met dit bedrijf.
Very bad experience with Dami Marketing / Peter van der Vorst. A few years ago I wrote quite a few texts for this company. This involves many hundreds of euros. For me as a self-employed person a lot of money. Only I never received the money. I then transferred it to a collection agency, but that didn't help either. So I also want to warn others this way: beware if you do business with this company.
F
F A on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijne ervaring gehad met Dami Marketing. Heb Peter leren kennen via Facebook. Voor een webdesign bedrijf hebben we advies gekregen. Het ging voornamelijk om sociale media marketing en klanten aantrekken via de website..
Had a good experience with Dami Marketing. Got to know Peter via Facebook. We have received advice for a web design company. It was mainly about social media marketing and attracting customers through the website.

Write some of your reviews for the company Dami Marketing

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *