Dams Schilders - Carina 39

5/5 β˜… based on 2 reviews

Contact Dams Schilders

Address :

Carina 39, 5505 VS Veldhoven, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 5505
Website : https://www.damsschilders.nl/
Categories :
City : Veldhoven

Carina 39, 5505 VS Veldhoven, Netherlands
R
Ramon Voncken on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

We hebben onze kozijnen en deuren laten schilderen door Dams. Ze hebben alles grondig geschuurd en gerepareerd, grondlak aangebracht en tot slot afgelakt. Het schilderwerk is van goede kwaliteit en ze doen het werk voor een goede prijs. Daarnaast zijn het ook zeer vriendelijke mannen om een praatje mee te maken. Onze buren waren ook enthousiast na het zien van de resultaten en hebben ook gebruik gemaakt van hun diensten.
We had our windows and doors painted by Dams. They have sanded and repaired everything thoroughly, applied a primer and finally painted it. The paintwork is of good quality and they do the job for a good price. In addition, they are also very friendly men to have a chat with. Our neighbors were also enthusiastic after seeing the results and have also used their services.
J
Jochem Berndsen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

We hebben Dams Schilders ingeschakeld voor ons binnenschilderwerk. We zijn heel tevreden met Dams Schilders. Perfect gecommuniceerd over de werkzaamheden, mooi resultaat, en alle afspraken 100% nagekomen.
We have engaged Dams Schilders for our interior painting. We are very satisfied with Dams Schilders. Perfect communication about the work, great results, and all agreements 100% fulfilled.

Write some of your reviews for the company Dams Schilders

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *