Dansschool Bellyssima - Boomgaardsstraat 189

5/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Dansschool Bellyssima

Address :

Boomgaardsstraat 189, 3012 XC Rotterdam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 3012
Website : http://dansschoolbellyssima.nl/
Categories :
City : Rotterdam

Boomgaardsstraat 189, 3012 XC Rotterdam, Netherlands
A
Anida Ikanovic on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heb het naar me zin! Ontzettend leuk om samen te dansen! De lessen zijn goed te volgen en er wordt goed gewerkt aan je houding en dat spreekt mij ook erg aan.
Have a good time! Great fun to dance together! The lessons are easy to follow and they work well on your posture and that really appeals to me.
E
Eva Weijs on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Hele fijne dansschool waar ik al een paar jaar met veel plezier dans en sport. Echt een aanrader! Ik voel me elke keer weer helemaal opgeladen, fit, happy en gezond. En het is ook nog eens super gezellig met allemaal fijne vrouwen. Elke keer is het weer een feestje. En dankzij Adrijana heb ik geleerd om blij met mijn lijf en trots op mijn vrouwlijkheid te zijn!
Very nice dance school where I have enjoyed dancing and sports for a few years now. Really recommend! I feel fully recharged, fit, happy and healthy every time. And it is also super fun with all kinds of nice women. It's a party every time. And thanks to Adrijana I learned to be happy with my body and proud of my femininity!
D
Derya Se on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Hier draait het niet alleen om dansen, maar ook om plezier hebben! Adrijana laat je goed op je gemak voelen. Ik voel me hierdoor een stuk zelfverzekerder! Er wordt elke zomer een aantal zomerbuikdansdagen georganiseerd, er is dan gelegenheid om gezellig met elkaar te kletsen in een park met hapjes etc. en dat maakt de β€˜sisterhood’ nog leuker. Verder is er een bellyssima-app, je kunt dan alle oefeningen en choreo’s in je eigen tijd oefenen ?.
This is not only about dancing, but also about having fun! Adrijana makes you feel very comfortable. This makes me feel a lot more confident! Every summer a number of summer belly dance days are organized, there is then an opportunity to chat with each other in a park with snacks etc. and that makes the 'sisterhood' even more fun. There is also a bellyssima app, you can then practice all exercises and choreos in your own time ?.
V
Victoria on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dansen bij Bellyssima was echt fantastisch. Ik kan het iedereen aanbevelen die zich vrouwelijker wil voelen en ook meer haar eigen lichaam wil waarderen en accepteren.
Dancing at Bellyssima was really fantastic. I can recommend it to anyone who wants to feel more feminine and also appreciate and accept her own body more.
F
Fasiyu Barbara de Boer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Bij Bellysima leer je buikdansen op verschillende soorten muziekstijlen. Je leert niet alleen danspasjes..Ook is er veel aandacht voor de innerlijke kracht en leer je wat team work is. Fun elke week En je veilig voelen om je enoties te laten zien. Wij zijn sisters die elkaar empoweren. Kom je ook?
At Bellysima you learn belly dancing to different kinds of music styles. You do not only learn dance steps. There is also a lot of attention for the inner strength and you learn what team work is. Fun every week And feeling safe to show your enotions. We are sisters empowering each other. are you coming too?
B
B. Kaya on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dit is de gezelligste dansschool van Rotterdam! Je wordt warm welkom geheten waardoor je je meteen thuis voelt. De lessen en de persoonlijke benadering van Adrijana geven je zelfvertrouwen een boost. Naast de lessen worden er ook bijeenkomsten georganiseerd met verschillende thema's om lekker te socializen en te netwerken :)
This is the nicest dance school in Rotterdam! You will be warmly welcomed, which will make you feel right at home. Adrijana's lessons and personal approach give your self-confidence a boost. In addition to the classes, meetings are also organized with different themes to socialize and network :)
J
Justyna Samoticha on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Belly dance class in relaxing atmosphere. Good communication with the teacher. Good for completly beginners (like me).
M
Manoela Hartung on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dansschool Bellyssima offers great belly dance lessons, the school has a very nice atmosphere, where you learn in a fun way. It's a space where you can be yourself! And teachers are super professional and always keep the lessons exciting!

Write some of your reviews for the company Dansschool Bellyssima

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *