De Amanshoeve - Beltweg 15

4.7/5 β˜… based on 3 reviews

De Amanshoeve biedt kleinschalig wonen aan ouderen met een zorgvraag. Dit gaat van persoonlijke verzorging tot verpleging en begeleiding. Daarbij staat de kwaliteit van de zorg voorop.

Wij snappen dat het voor veel ouderen moeilijk kan zijn om afscheid te moeten nemen van een vertrouwde situatie. Daarom doen we bij de Amanshoeve iedere dag ons best om de bewoners een veilige, sociale en vertrouwde omgeving te bieden. Waar aandacht en kwaliteit van leven voorop staat.

Contact De Amanshoeve

Address :

Beltweg 15, 7664 VG Manderveen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +889
Postal code : 7664
Website : http://www.amanshoeve.nl/
Categories :
City : Manderveen

Beltweg 15, 7664 VG Manderveen, Netherlands
A
Arie Honca on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

H
Henk Brinkman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Janwillem De Jonge on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Write some of your reviews for the company De Amanshoeve

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *