De Dongeschool - Dintelstraat 5-7

4.8/5 based on 6 reviews

Welkom op de Dongeschool | OBS de Dongeschool - Dongeschool.nl

Op deze pagina krijgt u uitgebreide informatie over Basisschool de Donge. U kunt hier de nieuwsbrief lezen, onze kenmerken lezen. Ook kunt u hier relevante documenten downloaden, zoals: het ...

About De Dongeschool

De scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs zijn open. Leerlingen en medewerkers doen een zelftest bij klachten.  Ze blijven thuis na een positieve zelftest.

Contact De Dongeschool

Address :

Dintelstraat 5-7, 1078 VN Amsterdam, Netherlands

Phone : 📞 +88
Postal code : 1078
Website : http://www.dongeschool.nl/
Categories :
City : Amsterdam

Dintelstraat 5-7, 1078 VN Amsterdam, Netherlands
V
Victoria Miniovich on Google

A
Aleks_monke on Google

Prima school
Prima school
L
Lola Van der Leeuw on Google

Super school
great school
0
0 0 on Google

Prima school.
Prima school.
J
Jo Hyunsung on Google

W
William on Google

?Super school in mooie, rustige en kinderrijke buurt! Dit was mijn lagere school tussen 1968 - 1974. Aan de overkant de peuterschool die ik ook heb mogen bezoeken.Tijd vliegt voorbij; al weer meer dan 50 jaar geleden. Rivierenbuurt: zonder uitzondering top stukkie Amsterdam 4ever?
School Super school in a nice, quiet and child-rich neighborhood! This was my primary school between 1968 - 1974. On the other side the nursery school that I have been allowed to visit. Time flies by; already more than 50 years ago. Rivierenbuurt: without exception top piece Amsterdam 4ever?

Write some of your reviews for the company De Dongeschool

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *