De Groene Grens (noordelijk deel) - De Groene Grens (noordelijk deel)

4.4/5 based on 8 reviews

Contact De Groene Grens (noordelijk deel)

Address :

Ede, Netherlands

Categories :
City : Ede

Ede, Netherlands
P
Peter van de Rovaart on Google

Natuurgebied in ontwikkeling
Nature area in development
J
Jan Vos on Google

Mooi natuurgebied veel te zien qua natuur
Beautiful nature area much to see in terms of nature
J
Jan-Willem van den Hoek on Google

Prachtig hoe de natuur zich herstelt in dit unieke gebied.
Wonderful how nature recovers in this unique area.
m
moma mamo on Google

blijft mooi!!
remains beautiful!!
I
Irene vede-em on Google

Veel hondenpoep Waarom geen zakjes verplichten? Je wilt van de natuur genieten en niet steeds naar de grond kijken... Het gebied is leuk. Met een bijzondere vegetatie !
Lots of dog poo Why not require bags? You want to enjoy nature and not always look at the ground ... The area is nice. With a special vegetation!
W
Wouter van de Haar on Google

Prachtig natuurgebied. We gaan daar wonen op het mooiste plekje van Veenendaal.
Beautiful nature reserve. We are going to live there in the most beautiful spot in Veenendaal.
L
Linda T.S on Google

Mooie omgeving je kunt er prachtig wandelen in elk jaar getijde
Beautiful area you can walk beautifully in every year tide
B
Barry de Jong on Google

Met beperkte ruimte bevind je je toch (eventjes, voor een kwartier à 20 minuten) in een prachtig stukje natuur. Enige is dat er maar 1 zitgelegenheid is. Twee bankjes extra, met uitzicht op het water bijvoorbeeld, zou voor mij iets toevoegen.
With limited space you will find yourself (for a while, for 15 minutes to 20 minutes) in a beautiful piece of nature. Only thing is that there is only 1 seat. Two extra benches, with a view of the water for example, would add something to me.

Write some of your reviews for the company De Groene Grens (noordelijk deel)

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *