De Hilt - De Dijk 65

5/5 β˜… based on 1 reviews

About De Hilt

Op dit speelterrein kan men naar hartelust spelen op de trampoline, schommel, fiets en skelter of in de zandbak.

Er wordt een afwisselend programma geboden, waar in de woorden ‘duidelijkheid’ en ‘structuur’ centraal staan.

Contact De Hilt

Address :

De Dijk 65, 3911 SM Rhenen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +779
Postal code : 3911
Website : https://dehiltopvang.nl/
Categories :
City : Rhenen

De Dijk 65, 3911 SM Rhenen, Netherlands

Write some of your reviews for the company De Hilt

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *