De Jong Kozijnen Tilburg - Besterdring 93

5/5 β˜… based on 1 reviews

Contact De Jong Kozijnen Tilburg

Address :

Besterdring 93, 5014 HJ Tilburg, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 5014
Website : https://dejongkozijnen.nl/
Categories :
City : Tilburg

B
Ben Jansma on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wat een prachtige deur en kozijn in de slaapkamer. Vriendelijk (montage) personeel, goed advies gekregen en montage is perfect en vlot gedaan.
What a beautiful door and frame in the bedroom. Friendly (assembly) staff, received good advice and assembly is done perfectly and smoothly.

Write some of your reviews for the company De Jong Kozijnen Tilburg

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *