Dé Makelaar van Nijmegen - Zwanenveld

5/5 based on 1 reviews

Makelaar Nijmegen - #1 voor verkoop, aankoop en taxatie van uw woning - Makelaarnijmegen.com

Laat uw woning verkopen, aankopen of taxeren door de #1 makelaar van Nijmegen. Wij bieden u een gratis waardebepaling, advies en offerte op maat in Nijmegen

Makelaar Nijmegen - #1 voor verkoop, aankoop en taxatie van uw woning - Makelaarnijmegen.com

Wanneer je een woning gaat kopen, of opzoek bent naar een woning zie je vaak k.k. achter de vraagprijs staan. Dit staat voor kosten koper. Maar wat betekend dat precies? En wat kost dat dan? Je kosten koper zit vaak rond 6% van het aankoop bedrag van de woning....

Contact Dé Makelaar van Nijmegen

Address :

Zwanenveld, 8403 d Nijmegen, Netherlands

Phone : 📞 +897
Postal code : 8403
Website : https://www.makelaarnijmegen.com/
Categories :
City : d Nijmegen

Zwanenveld, 8403 d Nijmegen, Netherlands

Write some of your reviews for the company Dé Makelaar van Nijmegen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *