De Oude Bieb - Nieuwstraat 4

4/5 β˜… based on 8 reviews

Contact De Oude Bieb

Address :

Nieuwstraat 4, 5301 EW Zaltbommel, Netherlands

Phone : πŸ“ž +899
Postal code : 5301
Categories :
City : Zaltbommel

Nieuwstraat 4, 5301 EW Zaltbommel, Netherlands
G
Glenn Glenn on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Nieuwe eigenaar. OOSTWEST. Heerlijk gegeten. Een aanrader.
New owner. EAST WEST. Delicious eaten. Recommended.
I
Ineke van Tilburg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuge gelegenheid om wat te drinken en spelletjes te doen. Ook biljarten poolen en sjoelen is mogelijk. Top voor familieuitjes!
Great opportunity to have a drink and play games. Billiards, pool and shuffleboard are also possible. Great for family outings!
L
Leon van Wijk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super gezellige plek om spelletjes te spelen. Bediening is goed en de prijzen nog beter!
Super cozy place to play games. Service is good and prices even better!
W
Wijnand van der Flier on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Bediening was jl vrijdagavond onvriendelijk en het was heus niet druk
Service was unfriendly Friday evening and it was not busy
S
Sjoerd van den Broek on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Pas je openingstijden aan, als je maandag en dinsdag niet open bent is dat prima, vermeld het dan gewoon.
Adjust your opening times, if you are not open on Monday and Tuesday that is fine, just state it.
E
Ellen Raaijmakers-Liebregts on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heerlijk Indisch gegeten, fijne inrichting en sfeer en vriendelijk personeel
Delicious Indian food, fine decor and atmosphere and friendly staff
C
Carlo. on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede gastheer. Geen negatieve punten kunnen ontdekken.
Good host. No negative points can be discovered.
S
Samuel BystrΓΆm on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Delicious food and intimate, yet open, atmosphere.

Write some of your reviews for the company De Oude Bieb

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *