De Websmid BV - Assiesplein 10

5/5 β˜… based on 8 reviews

Professionele Websites en Prestashops | De Websmid | Zwolle - Dewebsmid.nl

Een hoge Google ranking

Wij helpen je om jouw website echt succesvol te maken. Niet alleen door eenmalig de pagina’s te optimaliseren maar ook door structureel te blijven verbeteren zodat je website steeds be  ter gaat presteren. Beter presteren door een hoge ranking en een hoge conversie.

Contact De Websmid BV

Address :

Assiesplein 10, 8011 XD Zwolle, Netherlands

Phone : πŸ“ž +87
Postal code : 8011
Website : http://www.dewebsmid.nl/
Categories :
City : Zwolle

Assiesplein 10, 8011 XD Zwolle, Netherlands
P
Peter Janssen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heel goed geholpen door De Websmid, nadat onze eerdere webdeveloper plotseling gestopt was. Mike heeft goed geluisterd naar onze problemen en wensen en collega Johan heeft onze heel website en webshop overgezet en aangepast. Vragen en opmerkingen worden snel beantwoord. Wij hebben er veel vertrouwen in!
Very well helped by De Websmid, after our previous web developer suddenly stopped. Mike has listened carefully to our problems and wishes and colleague Johan has transferred and adapted our entire website and webshop. Questions and comments are answered quickly. We have a lot of faith in it!
H
Huib Veurink on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik heb de samenwerking met Websmid als zeer prettig ervaren. Aardige en kundige werknemers, meedenkend, snelle reacties en oplossingen en proactief. Ze hebben daarnaast ook nog een hele mooie website opgeleverd voor Zwollepanelen. Dank!
I have experienced the cooperation with Websmid as very pleasant. Nice and knowledgeable employees, thoughtful, quick responses and solutions and proactive. They also delivered a very nice website for Zwolle panels. Thanks!
H
Hhh Bbb on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Al jarenlang klant bij de Websmid. Nu afgerond i.v.m. beeindiging van ons bedrijf. Alles is altijd prettig en snel afgehandeld. De bereikbaarheid is perfect. Kortom een zeer tevreden klant van een prettig bedrijf.
A customer of the Websmid for many years. Now completed due to termination of our company. Everything is always pleasant and handled quickly. The accessibility is perfect. In short, a very satisfied customer of a pleasant company.
w
wendela melenhorst on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De Websmid heeft mij heel goed geholpen met het bouwen van de nieuwe website en het verder ontwikkelen daarvan. De communicatie is zeer snel, helder en prettig. Ook is er een duidelijk verwachtingsmanagement en communicatie over behaalde resultaten en gestelde doelen. Altijd klantvriendelijk en je graag willen helpen. Het samenwerken gaat erg goed en is ook fijn, je kan op deze partij bouwen.
The Websmid has helped me very well with building the new website and developing it further. The communication is very fast, clear and pleasant. There is also clear expectation management and communication about results achieved and goals set. Always customer friendly and eager to help. Working together goes very well and is also nice, you can rely on this party.
H
Heiko Frose on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

SEO werkzaamheden laten uitvoeren aan mijn webshop. Erg blij met het eind resultaat. Wil met name NoΓ«lle van De Websmid erg bedanken voor de snelle en duidelijke communicatie en het top werk wat ze geleverd heeft. Bedankt De Websmid!
Have SEO work done on my webshop. Very happy with the end result. Would like to thank NoΓ«lle van De Websmid in particular for the quick and clear communication and the top work she has delivered. Thanks The Websmith!
E
Esther van Gestel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik ben ontzettend tevreden over De Websmid en haar medewerkers. De communicatie is heel prettig en men denkt goed mee met als eindresultaat een mooie website. Zeer goede en snelle service ook!
I am extremely satisfied with De Websmid and its employees. The communication is very pleasant and people think along well, resulting in a beautiful website. Very good and fast service too!
D
Dawid β€œBARA” Baranik on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Truly professional company! I am very happy with their services.
T
The James Hotel Rotterdam on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

We're very pleased working together with De Websmid and they are very flexible and forward thinking when it comes to website design!

Write some of your reviews for the company De Websmid BV

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *