De Wegwijzer - Paulus Potterstraat 19

5/5 based on 1 reviews

CBS De Wegwijzer | Basisschool in Wolvega - De-wegwijzer.nl

Welkom bij CBS De Wegwijzer

Een kind is meer dan alleen taal en rekenen.

We zijn een school waar iedereen welkom is en die kinderen de weg wijst in de wereld waarin wij leven!

Dit komt mooi tot uiting in onze naam. Op De Wegwijzer vinden we het belangrijk dat kinderen verder kijken dan alleen hun eigen wereld.

Binnen onze school zijn we heel open en we vinden dat iedereen erbij mag horen. Daarom is ons onderwijs toekomstgericht en toegankelijk voor iedereen, dus ook voor anders- en niet-gelovigen. lees verder…..

Contact De Wegwijzer

Address :

Paulus Potterstraat 19, 8471 VN Wolvega, Netherlands

Postal code : 8471
Website : https://www.de-wegwijzer.nl/
Categories :
City : Wolvega

Paulus Potterstraat 19, 8471 VN Wolvega, Netherlands

Write some of your reviews for the company De Wegwijzer

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *