dedakenman.nl, de Specialist in Bitumen Dakbedekking - Groote Wielenlaan 353

5/5 β˜… based on 8 reviews

Bitumen Dakbedekking Specialisten - De Dakenman - Dedakenman.nl

Voor al uw bitumen dakbedekking, dak reparatie, dak verzorging, dak onderhoud en inspectie in regio Den Bosch.

Contact dedakenman.nl, de Specialist in Bitumen Dakbedekking

Address :

Groote Wielenlaan 353, 5247 JC Rosmalen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8797
Postal code : 5247
Website : http://www.dedakenman.nl/
Categories :
City : Rosmalen

Groote Wielenlaan 353, 5247 JC Rosmalen, Netherlands
O
Oguz on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ben zeer tevreden over de kwaliteit en service. Direct antwoord op vragen, duidelijke afspraken en deze komen ze ook na. Volle 5 sterren waard!
I am very satisfied with the quality and service. Direct answers to questions, clear agreements and they keep them. Worth full 5 stars!
N
Nicolette Koper on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Keurige mannen, eerlijk, gezellig en vriendelijk. Nette prijs! Zeker laten komen als er iets aan je dak gedaan moet worden!
Neat men, honest, sociable and friendly. Fair price! Definitely have them come if something needs to be done on your roof!
M
Mireille Mellema on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super vriendelijk! Ze komen hun afspraken na en leveren top kwaliteit volgens afspraak. Dit bedrijf is zeker aan te raden voor al het dakwerk
super friendly! They fulfill their agreements and deliver top quality as agreed. This company is definitely recommended for all roofing work
R
Rob Peters on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Gisteren is mijn dak van nieuw bitumen voorzien door de dakenman, ik heb geen verstand van dakdekken, maar ik zie heel gauw of ik met vaklieden of knoeiers te maken heb, bij deze firma waren het vakmensen. Het vakmanschap van deze mensen is top, tot in de kleinste details wordt kwaliteit geleverd, en de vriendelijkheid en behulpzaamheid is ongekend. Voor mensen die een dakdekker zoeken, ten zeerste aanbevolen.
Yesterday my roof was fitted with new bitumen by the roofer, I don't understand roofing, but I see very soon whether I'm dealing with craftsmen or bunglers, at this company they were craftsmen. The craftsmanship of these people is top notch, quality is delivered down to the smallest details, and the friendliness and helpfulness are unparalleled. Highly recommended for people looking for a roofer.
T
Thuis Laijan on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wij hebben een nieuwe dak laten plaatsen door deze vak mensen! Ze zijn vriendelijk en lekker optijd en ook nog betaalbaar! ze hebben ook nog is top kwaliteit geleverd! Wij kunnen nu weer heerlijk genieten van onze nieuwe dak!
We had a new roof placed by these professionals! They are friendly and on time and also affordable! They also delivered top quality! We can now enjoy our new roof again!
B
Bjorn Peters on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijne en snelle communicatie. Na een korte check duidelijk uitgelegd waar het probleem zit (lekkage). Vervolgens dezelfde middag nog een offerte op de mail, 2 dagen later hebben ze het dak opnieuw gelegd. Ze geven duidelijk aan wat er moet gebeuren, zijn helder & transparant qua prijzen en denken goed mee. Aanrader!
Nice and fast communication. After a short check clearly explained where the problem is (leakage). Then the same afternoon a quote in the mail, 2 days later they re-installed the roof. They clearly indicate what needs to be done, are clear & transparent in terms of prices and think along well. Recommended!
J
Janet Smidt on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Toen ik belde over het schuurdak of hij tijd had om een keer te komen kijken, stond hij twee dagen later al op het dak om te kijken wat er moest gebeuren. ik kreeg een duidelijke uitleg en een prijsopgave. Slechts een week later kon het dak al gerepareerd worden.Wat een goede service. Ik ben ontzettend blij met het nieuwe dak en vooral met de vriendelijke,eerlijke en duidelijke uitleg. Dit bedrijf kan ik iedereen aanraden.
When I called about the shed roof if he had time to come and have a look, he was already on the roof two days later to see what had to be done. I received a clear explanation and a quote. Only a week later the roof could be repaired. What a good service. I am very happy with the new roof and especially with the friendly, honest and clear explanation. I can recommend this company to everyone.
P
Patricia Romeyn on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heel fijn bedrijf.Via een website aanvraag gedaan voor dakwerkers zijn we bij de Dakenman terecht gekomen. We werden dezelfde avond al gebeld, de volgende dag kon er al iemand komen kijken. 2 weken later kon er al een afspraak ingepland worden. Meteen een heel betaalbare offerte gekregen. Vandaag is er een nieuw dak gelegd. Ook voor een lastig probleem is er een oplossing gevonden. Dank jullie wel heren ! Ook namens Peter Wassili.
Very nice company. Via a website request for roofers we ended up at the Dakenman. We were called the same evening, someone could come and have a look the next day. 2 weeks later an appointment could already be scheduled. Immediately received a very affordable quote. A new roof was laid today. A solution has also been found for a difficult problem. Thank you gentlemen! Also on behalf of Peter Wassili.

Write some of your reviews for the company dedakenman.nl, de Specialist in Bitumen Dakbedekking

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *