DG Autobedrijf Hunsel - Kraakstraat 23

4.3/5 β˜… based on 8 reviews

Contact DG Autobedrijf Hunsel

Address :

Kraakstraat 23, 6013 RR Hunsel, Netherlands

Phone : πŸ“ž +999
Postal code : 6013
Categories :
City : Hunsel

Kraakstraat 23, 6013 RR Hunsel, Netherlands
M
Myra Fens on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super service en heerlijke koffie. Al ruim tien jaar tevreden klant!
Super service and delicious coffee. Satisfied customer for over ten years!
n
nstelder on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Opzoek naar een specifieke auto, na een uur rijden bleek de beschrijving van de auto verkeerd te zijn. Balen voor mij maar kan gebeuren, dag erna waren de gegevens wel aangepast.
Looking for a specific car, after an hour of driving the description of the car turned out to be wrong. Bales for me but can happen, the day after the data was adjusted.
M
Marian Kalee on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vriendelijk,duidelijk,nette auto's ?
Friendly, clear, neat cars
P
Paul Heijmans on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Uit de hoogte doen duidelijk geen zin in mijn verhaal auto nog geen 40.000km gereden bleek aan mantel gebroken handrem breuk links achter en rechtsachter kwam omdat we te veel kleine stukjes reed en vaker moesten remmen waarop ik zei als ik zeg rijden veel autoweg had hij gezegd komt door file hadden auto naar kwik fit gebracht ..stuk goedkoper..maar ja daar had hij geen hoge pet van op waren niet te vertrouwen ...snapte niet dat ik gekomen was auto rijden kost geld dat snap ik maar vind dit toch pittig tussen 500 600 euro en koop nooit meer fiat valt met alles tegen dus mij zien ze er nooit meer zal hij niet erg vinden
Obviously from the height it makes no sense in my story car less than 40,000 km driven it appeared to the mantle broken handbrake fracture left rear and right rear was because we drove too many small pieces and had to brake more often, which I said when I say drive a lot of motorway, he had said is due to traffic jam had brought car to mercury fit .. much cheaper .. but yes he did not have high regard for that they could not be trusted ... did not understand that I had come to drive a car costs money I understand but I think this is spicy between 500 and 600 euros and never buy fiat again, everything is disappointing so I never see them again, he will not mind
J
J & N van der praag on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Werkelijk zeer zeer slecht onze ervaring, onpersoonlijk- onbeschoft, en geeft een lachwekkende inruilprijs door je wagen af te krakken. Heel snel weg bij dat bedrijf zonde van de tijd. Het is dat je niet minder dan 1ster kunt geven, dit is namelijk een dikke NUL waard voor ons.
Really very very bad our experience, impersonal- rude, and gives a laughable trade-in price by breaking down your car. Very quickly away from that company, a waste of time. It is that you can give no less than 1 star, because this is worth a big ZERO for us.
M
Marijn Hulman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Langs geweest om naar een Ford Fieste te kijken. Na een proefrit besloten de auto te kopen. Afgesproken dat hij een grote beurt zo krijgen en een nieuwe APK. De week erop langs gegaan om de auto op te halen. Na het afhandelen van de formaliteiten de sleutels in ontvangs genomen. Helaas wilde de auto niet starten en bleek de accu defect. Na het omruilen van de accu vertrok ik huiswaarts. Direct na het wegrijden bleek de ventilatie het alleen in de hoogste stand te doen. Omgedraaid en gevraagd hoe dit euvel verholpen kon worden. Dit kon helaas niet op dat moment verholpen worden. Afspraak gemaakt dat ik naar mijn eigen garage zou gaan en dat Corstjens de reparatie op zicht zou nemen. Dit heeft hij ook gedaan en ben, ondanks de haperende start, tevreden hoe Corstjens het heeft opgelost en ook blij met de auto.
Dropped by to look at a Ford Fieste. After a test drive decided to buy the car. Agreed that he get a big turn and a new MOT. Dropped in the following week to pick up the car. After the formalities have been completed, the keys have been received. Unfortunately, the car would not start and the battery turned out to be defective. After exchanging the battery I left home. Immediately after driving off, the ventilation only turned out to be in the highest position. Turned around and asked how this problem could be remedied. Unfortunately, this could not be remedied at that time. Agreed that I would go to my own garage and that Corstjens would inspect the repair. He has also done this and, despite the faltering start, I am satisfied with how Corstjens has solved it and also happy with the car.
R
Rainer Buetzow on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top-Werkstatt, smarter, netter Inhaber, absolut VertrauenswΓΌrdig! Hier wird man nicht ΓΌber den Tisch gezogen! Guter Service und stimmiges Gesamtpaket. Kann ich wΓ€rmstens empfehlen!
Top workshop, smart, nice owner, absolutely trustworthy! You won't get ripped off here! Good service and a coherent overall package. I can warmly recommend it!
R
Roy Etmans on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top

Write some of your reviews for the company DG Autobedrijf Hunsel

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *