Dierenartspraktijk Gieten - Dierenarts Natasja - Bloemakkers 1

4.5/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Dierenartspraktijk Gieten - Dierenarts Natasja

Address :

Bloemakkers 1, 9461 GX Gieten, Netherlands

Phone : πŸ“ž +99
Postal code : 9461
Website : http://www.dierenartsnatasja.nl/
Categories :
City : Gieten

Bloemakkers 1, 9461 GX Gieten, Netherlands
A
AndrΓ© Hertgers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima diensten, snel en goed geholpen
Excellent services, fast and good help
M
Marcel Patricia on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Netjes geholpen, vriendelijk te woord gestaan, relatief duur, maar goed wij waren er op zondag middag.
Neatly helped, friendly, relatively expensive, but good we were there on Sunday afternoon.
K
Klara Bisschop on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Blij dat we er snel terecht konden. We zijn vakkundig geholpen.
Glad we were able to get there quickly. We have been expertly assisted.
J
Joyce Gremmer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Slecht, wanneer je huisdier veel pijn heeft en dan te horen krijgt dat ze geen tijd voor je hebben!
Bad, when your pet is in a lot of pain and then is told they don't have time for you!
E
Eddie Brinkman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima geholpen duidelijk uitleg
Well helped clear explanation
M
Monic De Ridder on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goed advies en fijne ondersteuning gehad bij het overleg en het inslapen van onze hond.
We had good advice and great support with the consultation and putting our dog to sleep.
J
Johanna Ham on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goed tevreden hoe tijd voor je hedden
Well satisfied how time for you hedden
W
WU4 on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

was top

Write some of your reviews for the company Dierenartspraktijk Gieten - Dierenarts Natasja

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *