Dierenspeciaalzaak Chris Bisschops - Pandelaar 13

4.6/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Dierenspeciaalzaak Chris Bisschops

Address :

Pandelaar 13, 5421 NE Gemert, Netherlands

Phone : πŸ“ž +98
Postal code : 5421
Website : http://www.chrisbisschops.nl/
Categories :
City : Gemert

Pandelaar 13, 5421 NE Gemert, Netherlands
M
Mathieu Corstjens on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede dierwinkel.goed advies. Prima zaak om af en toe te bezoeken en je dier te verwennen.
Good pet store. Good advice. Great thing to visit every now and then and to pamper your animal.
T
Ton Hendriks on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima zaak, goede adviezen en je kunt je hond laten wegen... Ook handig.
Great case, good advice and you can have your dog weighed ... Also handy.
C
Co van Esch on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goed advies en fijn geholpen
Good advice and great help
C
Corinne Pennings on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer goede service, goed en duidelijk advies. Vriendelijk personeel! Hele fijne winkel, veel keus!
Very good service, good and clear advice. Friendly staff! Very nice shop, lots of choice!
J
Jamy Van den bergh on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

topwinkel weet overal iets van en zijn assortiment is breed! ook goede maaien om mee te vissen!
top shop knows something about everything and its range is wide! also good mowing for fishing!
A
Anja Van Deurzen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ze zijn erg behulpzaam, vriendelijk
They are very helpful, friendly
N
Nelly Hurkmans on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heel netjes en klantvriedelijk jammer te ver van ons vandaan
Very neat and customer-friendly, a pity too far from us
S
Serge de Graaf on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top service!!!

Write some of your reviews for the company Dierenspeciaalzaak Chris Bisschops

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *