Dikkertje Dap Kinderopvang - Paulus Potterstraat 6

3/5 β˜… based on 5 reviews

Welkom! op de website van Dikkertje Dap kinderopvang.

Wij nodigen u en uw kind van harte uit om kennis te maken met Dikkertje Dap kinderopvang aan de Paulus Potterstraat 6 te Zutphen. Wij zijn geopend van maandag tot en met zaterdag van 06:30 tot 18:30 uur. 

Dikkertje Dap biedt professionele flexibele kinderopvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar en is Harmonisatie Kwaliteit Zorg gecertificeerd.
Binnen de HKZ-scope en certificering vallen Pippeloentje, Giraf, Duimelot, Rode Laarsjes, Otje, Op de Trap en Groene BSO de Kaardebol. Op de website kunt u alle informatie vinden over Dikkertje Dap en haar samenwerkende relaties. 

Bij nieuws kunt u de voortgang volgen van bijvoorbeeld de ontwikkelingen van Dikkertje Dap met natuurlijk bijbehorende foto's. Dikkertje Dap gaat vaak oppad ook via via Facebook zijn wij te volgen: Facebook Dikkertje Dap kinderopvang.
 
Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op,  

Graag tot ziens, 
Gerrie Behet

Contact Dikkertje Dap Kinderopvang

Address :

Paulus Potterstraat 6, 7204 CV Zutphen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8777
Postal code : 7204
Website : http://www.kinderopvangdikkertjedap.nl/
Categories :
City : Zutphen

Paulus Potterstraat 6, 7204 CV Zutphen, Netherlands
A
Alaya / Francis Collet on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

T
Tjalling Ypma on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

T
Taco Wannee on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Onze kinderen hebben hier met plezier gezeten. Goede samenwerking met De Plotter er naast.
Our children have enjoyed sitting here. Good cooperation with De Plotter in addition.
E
Eli Marias on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leidsters die kinderen uitlachen en voor de gek houden. s’ochtens voor 8uur al koekjes uitdelen lange wachtlijsten slecht pedagogisch personeel veel wisseling van personeel
Leaders who laugh at and fool children. hand out cookies before 8am long waiting lists bad pedagogical staff a lot of staff changes
w
wil on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

3x een dikkertje dap bolderkar op vrijdag ochtend vol met kleine kinderen bij de action in Zutphen.de leiding was heerlijk aan het shoppen! en 1 van de leiding bleef achter bij de 3 bolderkarren met kindjes.Denk niet dat de kindjes dit zo heel leuk vonden buiten spelen lijkt mij gezelliger voor die kinderen. werd hier echt boos over !!! samen met papa of mama winkelen is toch veel leuker. is dit gebruikelijk bij dikkertje dap dit soort uitjes voor kleine kinderen
3x a big fat bollard cart on Friday morning full of small children at the action in Zutphen.de management was great shopping! and one of the leaders was left behind at the three carts with children. Do not think that the children liked this so much playing outside seems more fun to those children. got really mad about this !!! shopping with mom or dad is much more fun. this is common with chubby dap these kinds of outings for small children

Write some of your reviews for the company Dikkertje Dap Kinderopvang

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *