DirectAdvies | Boekhouder IJsselstein - Edisonweg 8a

5/5 based on 4 reviews

Contact DirectAdvies | Boekhouder IJsselstein

Address :

Edisonweg 8a, 3404 LC IJsselstein, Netherlands

Phone : 📞 +887
Postal code : 3404
Website : https://www.directadvies.nu/
Categories :
City : IJsselstein

Edisonweg 8a, 3404 LC IJsselstein, Netherlands
A
Alireza Rahat on Google

Zeer tevreden! snelle reacties en erg behulpzaam.
Very satisfied! quick responses and very helpful.
J
JJ S on Google

Prima adviseur. Helpt je goed op weg en geeft goed en gedegen advies. Denkt met je mee over de beste oplossing.
Great advisor. Helps you on your way and gives good and thorough advice. Think along with you about the best solution.
W
WoodLooking WoodLooking on Google

Erg tevreden over de samenwerking met DirectAdvies. Ze hebben mij geholpen de boekhouding van de afgelopen jaren weer op orde te krijgen. Uitstekende communicatie en snelle service. Echt een aanrader!
Very satisfied with the collaboration with DirectAdvies. They helped me to get the accounting of the past years back in order. Excellent communication and fast service. Really recommended!
O
Olijfje Olijfje on Google

Al ruim 16 jaar doe ik prettige zaken met Direct Advies tot de dag van vandaag zeer tevreden. Mijn boekhouding, aangiftes en personeel zaken worden voor mijn bedrijf door Direct Advies geregeld. Als drukke ondernemer zoals ik, is het niet alleen belangrijk dat mijn administratie goed in orde is maar ook de juiste advies en de persoonlijke benadering die dit bedrijf aanbied.Zeker een aanrader!
For more than 16 years I have been doing pleasant business with Direct Advies to this very satisfied day. My accounting, declarations and personnel matters are arranged for my company by Direct Advies. As a busy entrepreneur like me, it is not only important that my administration is in good order, but also the right advice and the personal approach that this company offers. Definitely recommended!

Write some of your reviews for the company DirectAdvies | Boekhouder IJsselstein

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *