dlb notaris - Dahliastraat 94A

4.6/5 β˜… based on 8 reviews

Contact dlb notaris

Address :

Dahliastraat 94A, 4613 DP Bergen op Zoom, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 4613
Website : https://netwerknotarissen.nl/kantoren/dlb-notaris
Categories :
City : Bergen op Zoom

Dahliastraat 94A, 4613 DP Bergen op Zoom, Netherlands
M
Mac Wirodihardjo on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

j
julien van meer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Gedegen advies, kennis van zaken, fijne samenwerking
Thorough advice, expertise, great cooperation
g
gonnie bax on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer deskundig notariskantoor. Duidelijk in communicatie. Goede snelle service, vriendelijk en behulpzaam.
Very knowledgeable notary office. Clear in communication. Good fast service, friendly and helpful.
R
Ramon van de Kasteele on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Geen standaard notaris kantoor! Een kantoor die echt investeert in persoonlijk contact en hierdoor krijg je echt de oplossing die je zoekt. Echt aan te raden!
Not a standard notary office! An office that really invests in personal contact and because of this you really get the solution you are looking for. Really recommend!
T
Thiemen Vermeulen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik kan dlb notaris voor zowel ondernemers als particulieren van harte aanbevelen. Ze zijn duidelijk in communicatie, snel en flexibel in de levering en beschikken over de juiste kennis. En dat voor normale prijzen.
I can wholeheartedly recommend dlb notary for both entrepreneurs and individuals. They are clear in communication, fast and flexible in delivery and have the right knowledge. And that for normal prices.
B
Bart Grootens on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik wil DLB notaris Patricia van de Sande bedanken voor het verzorgen en opstellen van een samenlevingscontract en testament. De snelheid, heldere uitleg en prijs heb ik als zeer positief ervaren. Ik kan DLB notarissen zeker aanbevelen...
I would like to thank DLB civil-law notary Patricia van de Sande for arranging and drawing up a cohabitation contract and will. I have experienced the speed, clear explanation and price as very positive. I can definitely recommend DLB notaries ...
w
willem van der Kolk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

CliΓ«nten van Van der Kolk Belastingadviseurs hebben vaak maatwerk akten en advies nodig. We sparren samen over herstructurering van bedrijven, maar ook bijvoorbeeld over huwelijkse voorwaarden om uiteindelijk tot het beste resultaat te komen. Het team van DLB Notaris werkt snel en zeer accuraat, zodat ik al ruim 20 jaar graag met deze notaris samenwerk.
Clients of Van der Kolk Tax Advisers often need tailor-made deeds and advice. We spar together about restructuring companies, but also, for example, about prenuptial agreements in order to ultimately achieve the best result. The DLB Notaris team works quickly and very accurately, so that I have enjoyed working with this notary for over 20 years.
M
Marius32 on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Na het overlijden van mijn vader had ik een verklaring van erfrecht nodig. Notaris zou deze opstellen en zou ongeveer 3 weken in beslag nemen. na 20 weken en vele telefoontjes en email van mijn kant heb ik uiteindelijk de verklaring ontvangen. Als je je niet laat horen wordt er in mijn beleving geen actie ondernomen bij dit notaris kantoor.
After the death of my father I needed a certificate of inheritance. Notary would prepare this and would take about 3 weeks. after 20 weeks and many phone calls and emails from my side I finally received the statement. If you do not make yourself heard, in my opinion no action will be taken at this notary office.

Write some of your reviews for the company dlb notaris

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *