Dolderman BV Motoren- en Keerkoppelingrevisie en -Inbouwbedr - Binnen Kalkhaven 17

4.4/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Dolderman BV Motoren- en Keerkoppelingrevisie en -Inbouwbedr

Address :

Binnen Kalkhaven 17, 3311 JC Dordrecht, Netherlands

Phone : πŸ“ž +78877
Postal code : 3311
Categories :
City : Dordrecht

Binnen Kalkhaven 17, 3311 JC Dordrecht, Netherlands
P
Patricia Bierdrager on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Is een goed bedrijf om motoren in te bouwen voor schepen en ze meer dan dat
Is a good company to build engines for ships and they do more than that
G
Govert Slagboom on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een en al vakmanschap
All craftsmanship
T
Theo van berkel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super seport goede service
Super seport good service
j
joop v.d.heijden on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Topper, met fijne en zeer deskundige mensen..!
Topper, with nice and very knowledgeable people ..!
V
Victor van Oorschot on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ongelofelijk asociaal bedrijf. Luidruchtige medewerkers, ze parkeren hun auto midden op de doorgaande weg, of blokkeren aan zowel de Binnen- als Buiten Kalkhaven de weg met hun machines/hijskranen. Ook hebben de meesten nooit van een prullenbak gehoord, ze laten hun troep lekker op straat slingeren. Dit bedrijf moet lekker verkassen naar ergens in de Staart of ergens anders waar het geen woonwijk is.
Incredibly antisocial company. Noisy employees, they park their car in the middle of the main road, or block the road at both the Binnen- and Buiten Kalkhaven with their machines / cranes. Most have never heard of a trash, they leave their junk on the street. This company has to relocate to somewhere in De Staart or somewhere else where it is not a residential area.
B
Bas Verbeek on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vakmanschap van mensen uit verschillende landen..top bedrijf
Craftsmanship from people from different countries..top company
i
ibra on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Werlen
M
Mate Mamula on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super

Write some of your reviews for the company Dolderman BV Motoren- en Keerkoppelingrevisie en -Inbouwbedr

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *