Driving School Hoogvliet - Kievitsweg 151

3.5/5 β˜… based on 8 reviews

Lessen bij de leukste rijschool van Hoogvliet, Spijkenisse en omstreken!

Voor de beste prijs, snel je rijbewijs!

Wil je op ontspannen en prettige wijze je rijbewijs halen in Hoogvliet, Spijkenisse, en omstreken? Kom dan lessen bij Rijschool Hoogvliet of Hoogvliet Rijopleidingen & Transport! Onze ervaren rijinstructeurs van de rijschool in Hoogvliet stomen je volledig klaar voor het examen en bereiden je voor op alle uitdagingen die je tegen komt. Van inparkeren in het centrum tot rijden op de drukke ring van Rotterdam, je leert het bij ons. Van al onze cursisten in Hoogvliet, Spijkenisse en omstreken slaagt dan ook een groot gedeelte direct na de eerste keer afrijden.

Ook iets voor jou? Meld je dan aan voor een proefles bij onze rijschool en wie weet heb jij je rijbewijs snel op zak!

Contact Driving School Hoogvliet

Address :

Kievitsweg 151, 2987 VM Ridderkerk, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 2987
Website : https://rijschoolhoogvliet.nl/
Categories :
City : Ridderkerk

Kievitsweg 151, 2987 VM Ridderkerk, Netherlands
A
Ab De Sloper on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ze beloven terug te bellen, maar ze hebben kennelijk klanten genoeg. Ze bellen dus gewoon vier weken niet terug. Net bedrijf. Niet dus.
They promise to call back, but they apparently have enough customers. So they just don't call back for four weeks. Just company. Not so.
S
S K O on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Hele vriendelijke mensen en zeer ervaren altijd goede feedbacks gehad perfect omgegaan met mijn fouten. Prima rijschool!
Very friendly people and very experienced always had good feedbacks handled my mistakes perfectly. Great driving school!
D
Den Denkie on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De instructeur heeft veel ervaring, geeft geduldig en op een fijne manier uitleg. Hierdoor binnen 2 maanden in één keer het rijbewijs. Bedankt!
The instructor has a lot of experience, explains patiently and in a nice way. As a result, the driving license at once within 2 months. Thanks!
V
Vince Krinsen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Je krijgt ze nooit te pakken, bellen niet terug of reageren niet op het contactformulier van de website. Ik geef het op, ga wel naar een ander!
You will never get hold of them, do not call back or respond to the contact form on the website. I give up, go to someone else!
H
Hoby Van Der Heiden on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De kennis en ervaring van de les instructeur is zeer hoog Een zeer prettige man om les van te krijgen Zelfs als je je rijbewijs gehaald heb ben je nog altijd welkom om een vraag te stellen ! Buiten gewoon!
The knowledge and experience of the instructor is very high A very pleasant man to learn from Even if you have obtained your driving license, you are still welcome to ask a question! Out of the ordinary!
D
Dunja van der Plas on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

12 weken geleden met hun eigen contactformulier gemaild. Met Cindy gebeld. Met Anja gechat. Maar ze kunnen geen prijsindicatie of offerte opstellen. Want ze bellen niet terug.
Emailed with their own contact form 12 weeks ago. Called with Cindy. Chat with Anja. But they cannot prepare a price indication or quotation. Because they don't call back.
C
Chamisha Albertus on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik weet niet waar ik moet beginnen. Laten we het kort houden, dit gaat over mijn ervaring met het auto rijlessen. Zij nemen niet op, bellen tijdens het lessen en focussen dus niet op hoe jij rijdt. Zij komen minimaal 20 minuten te laat als je een afspraak heb en negeren je appjes. Ik heb persoonlijk mijn ouders erbij gehaald die langs zijn gegaan. Toen hadden zij allemaal excusjes voor hoe en wat, maar mij kunnen ze niets vertellen? Ik heb mijn mening over hun gegeven in een appje en kreeg hier niets meer op terug te horen, in het appje vertelde ik dat ik graag wilde stoppen met lessen en mijn geld terug wilde voor de nog niet gelesde rijlessen. Ik kreeg na 2/3 dagen een reactie en wij zouden een afspraak maken dat zij even langs zou komen. Die is er niet geweest. Ik heb erna nog mijn rekeningnummer gestuurd zodat zij sneller en makkelijker mijn geld zou kunnen teruggeven. Hier heb ik tot de dag vandaag geen reactie op gehad. Mijn vader is weer langs moeten gaan en heeft toen het geld terug gekregen.
I don't know where to start. Let's keep it short, this is about my experience with car driving lessons. They do not answer, call during lessons and do not focus on how you drive. They arrive at least 20 minutes late if you have an appointment and ignore your texts. I personally brought in my parents who dropped by. Then they all had excuses for how and what, but they can't tell me anything? I gave my opinion about them in an app and I didn't get back to it anymore, in the app I said that I would like to quit lessons and want my money back for the lessons that have not yet been taught. I got a response after 2/3 days and we would make an appointment for her to come by. There was none. Afterwards I sent my account number so that she could return my money faster and easier. I have not had a response to this until today. My father had to visit again and then got the money back.
B
Bob Belt on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

vriendelijke mensen, maar echt gigantisch slecht in de communicatie. geen aanrader.
friendly people, but really bad in communication. not recommended.

Write some of your reviews for the company Driving School Hoogvliet

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *