Druiventros - 123feestje Breda - Hoogeind 6

4.5/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Druiventros - 123feestje Breda

Address :

Hoogeind 6, 4817 EM Breda, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 4817
Website : http://www.druiventros.com/
Categories :
City : Breda

Hoogeind 6, 4817 EM Breda, Netherlands
M
Mike Jansma on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima winkel en uitgebreide keuze.
Great store and wide choice.
M
Martijn Schaap on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Geweldige service, je kunt er zelfs veel dranken proeven voordat je het aanschaft. 10 punten!
Great service, you can even taste many drinks there before purchasing. 10 points!
K
Karin Van Der Zanden on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vreselijk, we kwamen het terras op en ik had mijn stoel net vast, toen stond er al iemand wat willen jullie drinken. Nou eerst gaan zitten zou fijn zijn. Er word niet gevraagd of we wat wilde eten. Komen ook niet meer vragen of je nog wat wil. De kleding van de bediening moest zwart zijn volgens mij maar schoon was het zeker niet. Aan de receptie word heel veel gepraat maar niet tegen de gasten. Deze tent is niks en zal ook nooit iets worden ppff nooit meer
Terrible, we came onto the terrace and I had just grabbed my seat, then someone was already standing there for a drink. It would be nice to sit down first. We were not asked if we wanted something to eat. No more asking if you want anything. The clothing of the service had to be black, I think, but it was certainly not clean. There is a lot of talk at the reception but not to the guests. This tent is nothing and will never be anything ppff never again
P
Paul Verschuren on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

In de jaren dat ik in Breda heb gewoond ben ik altijd klant geweest bij dit bedrijf. Dat zijn er intussen 60 geworden. Geweldig leuke en goede bediening. Ik kom er graag.
In the years that I have lived in Breda, I have always been a customer of this company. That has now become 60. Great fun and good service. I like coming there.
R
Reinardt Nijkamp on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goeje service
O
Oğuzhan Γ‡ora on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

paradise on earth
l
luap pmek on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

If you need spirits (gin, whisky, etc), wine or beer, this is the place to visit when you're in Breda ?
T
Tanya Miller on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

They have EVERYTHING and are very helpful

Write some of your reviews for the company Druiventros - 123feestje Breda

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *