Duikvereniging "Het Onderwaterbos" - Van Alkemadelaan 12

5/5 based on 2 reviews

Contact Duikvereniging "Het Onderwaterbos"

Address :

Van Alkemadelaan 12, 2171 DH Sassenheim, Netherlands

Postal code : 2171
Website : http://www.onderwaterbos.nl/
Categories :
City : Sassenheim

Van Alkemadelaan 12, 2171 DH Sassenheim, Netherlands
M
Marian Hermans on Google

Super gezellige duikvereniging!
Super fun diving club!
J
Jan Ouwehand on Google

Een fijne duikvereniging met goede opleidingsmogelijkheden, elke donderdagavond in het zwembad de wasbeek in Sassenheim voor opleiding en conditietraining. En erna gezellig napraten in het sportcafe
A nice diving club with good training opportunities, every Thursday evening in the swimming pool De Wasbeek in Sassenheim for training and fitness training. And afterwards have a nice chat in the sports cafe

Write some of your reviews for the company Duikvereniging "Het Onderwaterbos"

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *