Dweilorkest De Duitekluiters - Schoolstraat 10

4/5 based on 4 reviews
Welkom bij de Duitekluiters

Ons dweilorkest is ontstaan tijdens de Carnaval van 1984. Riny Schreyenberg kwam met het idee om een dweilorkest te beginnen, met muzikanten die het leuk vonden om muziek te maken maar geen noot konden lezen; het idee was geboren! In Februari 1985 waren de Duitekluiters geboren.

Wij zijn ontstaan als een dweilorkest wat uitsluitend tijdens Carnaval lekker, gezellig muziek maakte maar is in de tijd uitgegroeid tot een dweilorkest voor allerhande feesten. U kunt ons bijvoorbeeld ook uitnodigen voor:

  • Verjaardagen
  • Braderieën
  • Markten
  • Carnaval
  • en nog veel meer!

Met ons repertoire en enthousiasme maken we uw feestje nog feestelijker!
Benieuwd wat wij voor u kunnen spelen? Of ons reserveren voor uw partij?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

Contact Dweilorkest De Duitekluiters

Address :

Schoolstraat 10, 7037 AR Beek Gem Montferland, Netherlands

Postal code : 7037
Website : http://www.duitekluiters.nl/
Categories :
City : Beek Gem Montferland

Schoolstraat 10, 7037 AR Beek Gem Montferland, Netherlands
B
Bert Kempkens on Google

M
Marco en Wendy de Ruijter Velp Gld. on Google

Super Dweilorkest
Super Mop Orchestra
J
John Stam on Google

Helaas niet horen spelen
Unfortunately not heard playing
W
Willem Blooi on Google

Een mooie aanvulling in mijn leven
A nice addition to my life

Write some of your reviews for the company Dweilorkest De Duitekluiters

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *