Eminent Amsterdam - Evert van de Beekstraat 104

5/5 β˜… based on 2 reviews

Technische vacatures | Eminent - Eminentgroep.nl

De beste technische vacatures vind je bij Eminent Groep. Eminent Groep bemiddelt technisch personeel. Wij brengen talenten en bedrijven samen!

About Eminent Amsterdam

De professionals van Eminent zijn niet alleen uw nieuwe medewerkers, zij zijn talenten die het verschil maken binnen de overheidssector. Dankzij hun manier van denken, hun innovatiekracht en hun scherpe blik op de toekomst. Maar technisch talent kan alleen van toegevoegde waarde zijn wanneer zij op de juiste plek zitten, binnen een overheidsorganisatie die bij hen past. We maken daarom ook de match op basis van persoonlijkheid en organisatiecultuur. Onze adviseurs voelen dit haarfijn aan en weten de juiste vragen te stellen, aan u en aan uw potentiële medewerkers. We kennen onze professionals goed, dat geldt ook voor onze opdrachtgevers. We weten wat er speelt in de markt en zijn op de hoogte van de ambities van onze professionals. Dit zorgt ervoor dat u zeker bent van de juiste technische professionals die passen binnen uw team. Zo lang het project duurt of voor de langere termijn. Betrouwbare medewerkers waar u op kunt bouwen en die het verschil maken.

Contact Eminent Amsterdam


Evert van de Beekstraat 104, 1118 CN Schiphol, Netherlands
R
Renjie zhu on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

B
Bob Doe on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Write some of your reviews for the company Eminent Amsterdam

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *

Nearby places in the field of Temp agency, Human resource consulting, Recruiter, Construction company, Installation companies, Engineering consultant, Electrical engineer, Mechanical engineer, Road construction company, Structural engineer,