Emy Tekst&Taal - Wilgestraat 10

5/5 β˜… based on 1 reviews

EMY Tekst&Taal | Copywriting en Redactie - Emytekstentaal.nl

Copywriter of redacteur gezocht? EMY Tekst&Taal in Zutphen levert freelance diensten op het gebied van copywriting en redactie. Neem gerust contact op.

EMY Tekst&Taal | Copywriting en Redactie - Emytekstentaal.nl

Ieder zijn vak. Zowel communicatieafdelingen, reclamebureaus, tijdschriftredacties als zzp’ers huren mij daarom geregeld in voor een professionele tekst. Architectuur, erfgoed, duurzaamheid en lifestyle zijn onderwerpen waar ik warm voor loop. Maar met even veel enthousiasme maak ik de webtekst voor een lasbedrijf, een blog over veilig internetten of een artikel over medische missers. Een goed verhaal in begrijpelijke woorden, dat is de kracht van EMY. Neem de proef op de som.

Contact Emy Tekst&Taal

Address :

Wilgestraat 10, 7204 DR Zutphen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +777
Postal code : 7204
Website : http://www.emytekstentaal.nl/
Categories :
City : Zutphen

Wilgestraat 10, 7204 DR Zutphen, Netherlands

Write some of your reviews for the company Emy Tekst&Taal

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *