EVA - Turbinestraat 4

5/5 β˜… based on 8 reviews

Contact EVA

Address :

Turbinestraat 4, 1014 AV Amsterdam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +89
Postal code : 1014
Website : https://www.explainervideoagency.nl/
Categories :
City : Amsterdam

Turbinestraat 4, 1014 AV Amsterdam, Netherlands
V
Van der Valk Horti Systems on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een nieuw technisch systeem introduceren in een nieuwe markt was voor ons een uitdaging. We wilden het niet te ingewikkeld maken, maar wel de voordelen op een laagdrempelige manier overbrengen. Samen met EVA is dat enorm goed gelukt. We kozen voor een serie van 6 video’s, waarbij wekelijks een nieuwe video werd gelanceerd. De samenwerking verliep vanaf het eerste contact erg prettig. Ondanks de strakke deadlines bleef EVA dienstbaar en leverde video’s af met een erg gunstige prijs/kwaliteit verhouding. Ik kan EVA dan ook van harte aanbevelen.
Introducing a new technical system in a new market was a challenge for us. We did not want to make it too complicated, but we did want to convey the benefits in an accessible way. Together with EVA, this worked out very well. We chose a series of 6 videos, with a new video launched every week. The cooperation was very pleasant from the first contact. Despite the tight deadlines, EVA remained serviceable and delivered videos with a very favorable price / quality ratio. I can therefore heartily recommend EVA.
H
Het Arbeidsdeskundig Collectief on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Voor werknemers en werkgevers is de wereld van verzuim en re-integratie soms lastig te begrijpen. Als een arbeidsdeskundige langs komt voor een arbeidsdeskundig onderzoek, dan is dat een spannend moment voor iedereen. Wij zochten een toegankelijke en begrijpbare manier om informatie over het werk van een arbeidsdeskundige te geven. Wij kwamen uit bij Explainer Video Agency. Zij hebben ons snel en goed geholpen met het maken van twee video's. De contacten met de mensen van EVA verliepen vlot. Er werd goed naar ons geluisterd en met ons meegedacht. Wij zijn zeer blij met het eindresultaat en krijgen positieve reacties op onze animaties!
The world of absenteeism and reintegration is sometimes difficult to understand for employees and employers. When a labor expert comes for an occupational health examination, it is an exciting moment for everyone. We were looking for an accessible and understandable way to provide information about the work of a labor expert. We ended up at Explainer Video Agency. They helped us quickly and well with making two videos. Contacts with the people of EVA went smoothly. We were listened to and thought along with us. We are very happy with the end result and get positive reactions to our animations!
A
Amy de F. on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Met Digitaal Vastgoed Beheer ondersteunen wij onze klanten bij het uitvoeren van diverse vastgoedbeheertaken, zoals legionellabeheer, brandveiligheid en ontruiming. Onze clouddienst biedt gebouwbeheerders de mogelijkheid om deze taken vast te leggen en te monitoren. Wij hadden de wens om ons product op een interessante manier onder de aandacht te brengen bij onze bestaande, maar ook nieuwe klanten. De vraag was, hoe? Daar heeft EVA Explainer Video Agency ons bij geholpen. Onze wensen wist zij te vertalen naar een reeks animatiefilmpjes, waarmee we onze klanten kennis kunnen laten maken met onze clouddienst. Namens Mul BV, dank EVA voor jullie kritische blik en de prettige samenwerking.
With Digital Property Management we support our clients in performing various property management tasks, such as legionella management, fire safety and evacuation. Our cloud service offers building managers the possibility to record and monitor these tasks. We wanted to bring our product to the attention of our existing, but also new customers in an interesting way. The question was, how? EVA Explainer Video Agency helped us with that. She was able to translate our wishes into a series of animation films, with which we can introduce our customers to our cloud service. On behalf of Mul BV, thank EVA for your critical eye and the pleasant cooperation.
E
Eveline van Scherpenzeel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik kijk heel positief terug op de samenwerking met EVA. We wilden met een animatie uitleggen hoe een complex proces intern geautomatiseerd is. EVA dacht supergoed mee, waardoor het filmscript al snel stond en de animatie dit nog meer verduidelijkte! We krijgen veel positieve reacties van collega's op de animatie en op hoe duidelijk deze automatisering uitgelegd wordt. Bedankt Ramon en Loes voor de fijne samenwerking, het meedenken en het maken van een heldere en professionele animatievideo!
I look back very positively on the collaboration with EVA. We wanted to explain with an animation how a complex process is automated internally. EVA thought along very well, so that the film script was quickly completed and the animation clarified this even more! We receive many positive reactions from colleagues to the animation and how clearly this automation is explained. Thank you Ramon and Loes for the great cooperation, thinking along and making a clear and professional animation video!
M
Myrinne van Mierlo on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Persoonlijk contact waarbij het zorgvuldig werken voorop staat. De kwaliteit en inhoud zijn uitmuntend We zijn heel blij met de video over de SkillsMETER. Vol trots kan deze nu ingezet worden als promotie materiaal. De volgende video vraag gaat weer naar EVA!
Personal contact where careful work is paramount. The quality and content are excellent We are very happy with the video about the SkillsMETER. It can now be proudly used as promotional material. The next video question goes to EVA again!
S
Sander Driehuis on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

If you are looking for the best explainer videos, look no further!
G
Gouke Bokma on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Great company with professional employees, thanks!
C
Cavan Sheahan on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Great working with this company! They handled the entire process and our video came out better than what we anticipated. Highly recommended.

Write some of your reviews for the company EVA

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *