Femme Personal Training - Wilhelminapark

5/5 based on 6 reviews

Bij Femme Personal Training draait het om persoonlijke coaching. Je persoonlijke doelen aanpakken samen met een personal trainer zorgt ervoor dat je een goede start hebt. Of je nou sterker, strakker of fitter wilt worden, ik stel samen met jou een uitgebreid en gepersonaliseerd plan op zodat je je doelen een stuk realistischer en leuker gaat bereiken. Je voelt je al snel fitter, tevreden met je lichaam en trots op jezelf.

Contact Femme Personal Training

Address :

Wilhelminapark, 3581 NP Utrecht, Netherlands

Postal code : 3581
Website : https://www.femmepersonaltraining.nl/
Categories :
City : Utrecht

Wilhelminapark, 3581 NP Utrecht, Netherlands
M
Marleen Hoijtink on Google

E
Ely M on Google

Fijne PT lessen gevolgd!
Great PT lessons!
N
Natalie Zuiverloon on Google

Sinds april 2018 train ik bij Laura Gosselink. Met haar begeleiding wil ik heel graag weer fit en gezond worden. Door Laura voel ik mij op een prettige manier uitgedaagd om het beste uit mezelf te halen en mijn eigen grenzen te verleggen. Laura verstaat haar vak en deelt graag haar kennis op het gebied van krachttraining en voeding. Op basis van mijn doelstelling heeft ze voor mij een sportprogramma en voedingsadvies op maat gemaakt. Inmiddels weet ik nu ook hoe belangrijk het is dat krachttraining op de juiste manier wordt toegepast. Alleen dan bereik je het gewenste effect. Een strakker en fitter lichaam en meer energie. Mijn gewicht neemt gestaag af en met elke training wordt ik sterker en kom ik weer dichter bij mijn doel. Dankzij Laura heb ik een gedegen basis die ik op termijn zelfstandig wil gaan onderhouden.
Since April 2018 I train with Laura Gosselink. With her guidance I really want to get fit and healthy again. Laura gives me a pleasant challenge to get the best out of myself and to push my own boundaries. Laura understands her profession and is happy to share her knowledge in the field of strength training and nutrition. Based on my goal, she has tailor-made a sports program and nutritional advice for me. I now also know how important it is that strength training is applied in the right way. Only then will you achieve the desired effect. A tighter and fitter body and more energy. My weight is steadily decreasing and with every workout I get stronger and closer to my goal. Thanks to Laura I have a solid basis that I want to maintain independently in the long term.
M
Melanie Jong on Google

Sinds enige tijd volg ik Personal Training van Laura. Mijn doel was om sterker en fitter te worden door middel van krachttraining. Tijdens het intakegesprek besloot ik de knoop door te hakken en er voor te gaan. Beste keus ooit! Vanaf het begin voel ik mij op m'n gemak. Wat ik leuk vind, is dat Laura super gepassioneerd is over fitness. Ik ervaar Laura dan ook als een zeer betrokken trainer die het uiterste uit jezelf haalt en je grenzen verlegt. Ze corrigeert waar nodig. Tevens is Laura voor mij niet alleen mijn personal trainer, maar beschouw ik haar ook als een maatje, een luisterend oor. Je krijgt niet het gevoel dat je een nummertje bent, maar dat je er echt toe doet. Dankzij Laura heb ik de handvaten en de tools gekregen om zo goed mogelijk te trainen. Ik voel mij superfit op dit moment en zie dat ook terug in mijn resultaten. Ik raad dan ook iedereen aan om zo snel mogelijk te beginnen. Je zult geen spijt krijgen! Dankjewel Laura.
For some time now I have been following Laura's Personal Training. My goal was to become stronger and fitter through strength training. During the intake interview, I decided to make the decision and go for it. Best Choice Ever! I feel comfortable from the start. What I like is that Laura is super passionate about fitness. I experience Laura as a very committed trainer who gets the most out of yourself and pushes your boundaries. She corrects where necessary. Laura is also not only my personal trainer for me, but I also consider her a buddy, a listening ear. You don't get the feeling that you are a number, but that you really matter. Thanks to Laura I got the handles and the tools to train as well as possible. I feel super fit at the moment and I see that reflected in my results. I therefore advise everyone to start as soon as possible. You will not regret it! Thank you Laura.
I
Isa Ottevanger on Google

Trainen met Laura heb ik altijd super fijn gevonden. Ze is behulpzaam met sporten en voeding! Super betrouwbare vrouw en ik zou zeker terug komen. Aanrader!
I have always loved training with Laura. She is helpful with sports and nutrition! Super reliable woman and I would definitely come back. Recommended!
L
Lisette Engbersen on Google

Het afgelopen jaar heb ik bij Laura gesport. Ze heeft mij fijn begeleid en adviezen gegeven rondom het sporten,maar ook eetadviezen als ik hierom vroeg. Ze heeft mij handvatten gegeven om fitter te blijven. Maar bovenal is ook een fijn en gezellige personal trainer. Je voelt je echt gezien en gehoord door haar!
Last year I played sports with Laura. She gave me great guidance and advice about sports, but also eating advice if I asked for it. She gave me tools to stay fit. But above all, he is also a nice and pleasant personal trainer. You really feel seen and heard by her!

Write some of your reviews for the company Femme Personal Training

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *