Feyen - Data 7

5/5 based on 3 reviews

Home - feyen.nl - Feyen.nl

Wij zijn voor bedrijven, instellingen en onderwijs dé specialist in de complete koffievoorziening. We leveren koffiemachines, service, onderhoud tot en met de ingrediënten.

About Feyen

Van je familie moet je het hebben wordt wel gezegd. Bij Feyen weten we daar alles van. In 1914 nam Bruin Feyen de in 1899 opgerichte ‘grossierderij in biscuit, pepermunt, chocolade & suikerwerken’ van zijn oom Hendrik Spijkman over. Hij vestigde zich in het monumentale havenpand “Het Arsenaal’ in Coevorden. In de beginjaren is de ondernemende Feyen druk bezig om zijn producten via agentschappen in heel Nederland aan de man te brengen. In 1922 haalde Bruin zelfs de landelijke pers met zijn eigen merk pepermunt en met een voor die tijd baanbrekende marketingmethode. De pepermuntrollen en dozen bevatten namelijk spaarpunten die men kon inwisselen voor geschenken. Deze geschenken importeerde hij zelf uit Japan. Later wordt de handel uitgebreid met koloniale waren, zoals thee, koffie en levensmiddelen. De zonen Klaas en Jacob nemen het bedrijf over. Zoon Jan van Jacob neemt begin jaren ’70 het bedrijf over en bouwt het familiebedrijf succesvol verder uit tot zelfbedieningsgroothandel en de verkoop van eindejaarsgeschenken.

Inmiddels staat met Ivo en Jeroen Feyen de vijfde generatie aan het roer. Ivo is verantwoordelijk voor FeyenPak, het bedrijf dat (eindejaars)geschenken en Keuzekado levert. Jeroen staat samen met Erik Veldman aan het hoofd van de groothandel Feyen. Samen met een enthousiast en betrokken team bouwen zij het bedrijf om tot landelijke facilitaire serviceverlener met een specialisme voor alles rondom de koffievoorziening.

Contact Feyen

Address :

Data 7, 7741 MG Coevorden, Netherlands

Phone : 📞 +7
Postal code : 7741
Website : http://www.feyen.nl/
Categories :
City : Coevorden

Data 7, 7741 MG Coevorden, Netherlands
T
Thaer Kmal on Google

J
Jan Van Lier on Google

Correcte afhandeling goederenontvangst
Correct handling of goods receipt
L
LAtechniker on Google

Amazing van driver I followed from Den Haag to about Zwolle. Great driving, speed and nice driver!

Write some of your reviews for the company Feyen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *