Fijn Mechan. Ind. Dussen B.V. - Loswal 5

4.6/5 β˜… based on 5 reviews

Contact Fijn Mechan. Ind. Dussen B.V.

Address :

Loswal 5, 4271 BA Dussen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 4271
Website : http://www.fmid.nl/
City : Dussen

Loswal 5, 4271 BA Dussen, Netherlands
b
benjamin Smokers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Johan D Schep on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

C
Checkdoehetzelfgarage. Bagarian on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

c
cor leenhouts on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijne zaak
nice thing
W
William Van andel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijn en snel geholpen, laden doe je tussen de twee gebouwen in bij de grote roldeur aan de linkerkant. Verder ziet de fabriek er netjes uit.
Nice and quick help, you load between the two buildings at the large roller door on the left. The factory also looks neat.

Write some of your reviews for the company Fijn Mechan. Ind. Dussen B.V.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *