Financiële Meesters Roosendaal - Nieuwe Markt 55

5/5 based on 8 reviews

Contact Financiële Meesters Roosendaal

Address :

Nieuwe Markt 55, 4701 AD Roosendaal, Netherlands

Phone : 📞 +
Postal code : 4701
Website : https://www.financielemeesters.nl/vestigingen/financiele-meesters-roosendaal/
Categories :
City : Roosendaal

Nieuwe Markt 55, 4701 AD Roosendaal, Netherlands
f
fam stander on Google

Onze ervaring was zeer positief bij financiele Meesters in Roosendaal. Goede uitleg gehad over de mogelijkheden die er zijn. Bedankt Jeffrey van Noort voor de fijne samenwerking. Zeker een aanrader.
Our experience was very positive with financial Masters in Roosendaal. Good explanation about the options available. Thank you Jeffrey van Noort for the great collaboration. Highly recommended.
C
Christine Caniels-Boers on Google

Er is meerdere malen met geduld uitleg gegeven over de verschillende constructies van hypotheken en de financiële gevolgen hiervan. Hierdoor hebben wij het vertrouwen gekregen om een keuze te kunnen maken die bij ons past. De diensten die Marc Bodenstaff van FM heeft verleend, heeft ons ontzorgd. We zijn zeer tevreden!
The various constructions of mortgages and their financial consequences have been explained with patience several times. This has given us the confidence to be able to make a choice that suits us. The services provided by Marc Bodenstaff of FM relieved us of our worries. We are very satisfied!
R
Richy Van Dam on Google

Super begeleid bij mijn eerste stappen op de woningmarkt. Alles is duidelijk besproken en uitgelegd. Samen met Marc heeft dit uiteindelijk geresulteerd in de aankoop van een prachtige nieuwbouwwoning! Prettige samenwerking en alles vlot verlopen. Zeker een aanrader!
Super guided with my first steps on the housing market. Everything is clearly discussed and explained. Together with Marc, this ultimately resulted in the purchase of a beautiful new-build home! Pleasant cooperation and everything went smoothly. Highly recommended!
B
Bram van Campenhout on Google

Wij hebben de afgelopen jaren meerdere malen gebruikt gemaakt van de diensten en het advies van Financiele Meesters en zijn zeer te spreken over het gehele process, van het eerste contact tot het eindresultaat/product. Ons contactpersoon Jeffrey van Noort neemt de tijd om alle vragen gedurende het process te beantwoorden, denkt mee met je mee, communiceert helder en zorgt voor een persoonlijk en passend voorstel.
We have used the services and advice of Financial Masters several times in recent years and are very pleased with the entire process, from the first contact to the end result/product. Our contact person Jeffrey van Noort takes the time to answer all questions during the process, thinks along with you, communicates clearly and provides a personal and appropriate proposal.
J
John Lodewijk on Google

Marc is een professioneel adviseur met een uitstekend en op maat gemaakt advies. Onze ervaringen zijn alleen positief. We kunnen Marc beslist bij iedereen aanbevelen.
Marc is a professional advisor with excellent and tailor-made advice. Our experiences are only positive. We can certainly recommend Marc to everyone.
J
Jeannette Bruel on Google

Begeleiding van Marc voor nieuwe woning zeer positief ervaren. Duidelijke communicatie en snelle reacties. We zouden Financiële Meesters zeker aanbevelen!
Guidance from Marc for new home was very positive experience. Clear communication and quick responses. We would definitely recommend Financial Masters!
E
Emmy on Google

Goed, duidelijk en snel geholpen bij het wijzigen van mijn hypotheek. Tweede keer dat ik bij de Financiële Meesters ben geweest voor hypotheekadvies, omdat zij meedenken en alles goed en snel voor je regelen. Zij reageren snel en leggen alles duidelijk en in begrijpelijke taal uit. Zeer sterk aan te bevelen bij grote financiele beslissingen als een hypotheek.
Good, clear and quick help with changing my mortgage. Second time I have been to the Financial Masters for mortgage advice, because they think along with you and arrange everything properly and quickly for you. They respond quickly and explain everything clearly and in understandable language. Highly recommended for major financial decisions such as a mortgage.
P
Paul Belt on Google

Onze hypotheekaanvraag werd door 1 van de grootbanken ineens afgekeurd terwijl wij al wel een nieuwe woning hadden gekocht. Financiële Meesters (door Jef van Noort) heeft ons direct gerust kunnen stellen door creatief mee te denken in de aanvraag, oog houden voor de menselijke maat, hun netwerk en kennis van de markt. Hierdoor hebben zij ons kunnen ontzorgen maar ook een ontzettend goed aanbod kunnen doen. De werkwijze en de korte lijnen zorgden er ook voor dat de hypotheek in korte tijd geregeld was wat ons een hoop zorgen scheelde. Kortom: een deskundige, professionele en persoonlijke organisatie!
Our mortgage application was suddenly rejected by 1 of the major banks, even though we had already bought a new home. Financial Masters (by Jef van Noort) was able to immediately reassure us by thinking along creatively in the application, keeping an eye on the human dimension, their network and knowledge of the market. This allowed them to unburden us, but also to make an extremely good offer. The working method and the short lines also ensured that the mortgage was arranged in a short time, which saved us a lot of worries. In short: an expert, professional and personal organization!

Write some of your reviews for the company Financiële Meesters Roosendaal

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *