Fit met Lisette - Foodcoach en Personal Training Studio - Fit worden en gezond afvallen - Vlietweg 17A

5/5 β˜… based on 6 reviews

Personal Trainer | Fit met Lisette | Leidschendam - Fitmetlisette.nl

Wil je meer en beter bewegen, je conditie verbeteren, fitter worden, afvallen of aankomen. En heb je geen idee hoe te beginnen? Dan ban je bij Fit met Lisette aan het juiste adres!

Personal Trainer | Fit met Lisette | Leidschendam - Fitmetlisette.nl

Wil je meer en beter bewegen, je conditie verbeteren, fitter worden of afvallen? En heb je geen idee hoe te beginnen? Dan ben je bij Fit met Lisette aan het juiste adres! Wij doen er nl. alles aan om jou lekker in je vel te laten zitten. 

​

Wij bieden je een programma op maat, afgestemd op jouw leeftijd, fitheid en persoonlijke wensen. Samen gaan we aan de slag; in onze studio langs de Vliet in Leidschendam-Voorburg.

 

Benieuwd wat wij je kunnen bieden? Neem vrijblijvend contact op voor onze mogelijkheden op het gebied van personal training, voedingsadvies of een combi daarvan en ontdek hoe samen jouw doelen kunnen behalen. 

Contact Fit met Lisette - Foodcoach en Personal Training Studio - Fit worden en gezond afvallen

Address :

Vlietweg 17A, 2266 KA Leidschendam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8897
Postal code : 2266
Website : https://www.fitmetlisette.nl/
Categories :
City : Leidschendam

Vlietweg 17A, 2266 KA Leidschendam, Netherlands
S
Soin Total on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

P
Pauline on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Lisette is echt een topper. Ik zou haar voor iedereen willen aanraden die op een gezonde manier af wil vallen! Lisette stelt een programma samen op basis van jouw doelen en wat bij jou past. Daarbij houdt ze rekening met jouw levensstijl en de dingen die je daarin echt belangrijk vindt, zodat je wel kan blijven genieten. Haar voedingsadvies is super; ze geeft je inzicht in wat gezond eten is, het is goed te begrijpen en het is realistisch. Daarnaast is ze ook erg menselijk in haar aanpak, direct en eerlijk. Ze wijst je er op als het niet goed gaat, maar ook vooral wanneer het wel goed gaat. Ik probeer al een aantal jaren af te vallen en nu is het mij voor de eerste keer ook echt gelukt. In iets minder dan vijf maanden - 10 kilo en we gaan nog even door. Het doel is bijna bereikt, maar ik weet zeker dat ik met alle adviezen en een verandering in eetstijl ook hierna mijn ideale gewicht kan vasthouden. Lisette, bedankt!
Lisette is really a winner. I would recommend her to anyone who wants to lose weight in a healthy way! Lisette puts together a program based on your goals and what suits you. In doing so, she takes into account your lifestyle and the things that are really important to you, so that you can continue to enjoy. Her nutritional advice is superb; it gives you insight into what healthy eating is, it is easy to understand and it is realistic. She is also very human in her approach, direct and honest. She will point out when things are not going well, but also especially when things are going well. I have been trying to lose weight for a number of years and now I really succeeded for the first time. In just under five months - 10 kilos and we'll keep going. The goal has almost been reached, but I am sure that with all the advice and a change in eating style I can also maintain my ideal weight afterwards. Lisette, thank you!
A
Astrid Teunissen - Pronk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super tevreden, -6 kg na 8 weken! En we gaan nog door. Na kha arm dieet, shakes, weight watchers (ik heb eigenlijk alles geprobeerd) kwam ik iedere keer weer aan, omdat ik weer iets dronk of at wat niet in mijn dieet paste. Ik was zo'n 10 kg te zwaar, dus geen extreem overgewicht, maar juist die moeilijke hardnekkige kilo's, die er niet af gaan. Ik had eigenlijk de moed een beetje opgegeven dat het zou lukken. Ik ben toen op zoek gegaan naar een gewichtsconsulente die geregistreerd staat, zodat mijn zorgverzekeraar dit als preventiecursus zou vergoeden. Lisette voldoet hier aan, dus vol goede moed begonnen. Lisette heeft alles doorgemeten en met mijn vegetarische voedingsgewoonte een eetschema opgesteld en op mijn app vul ik alles in. Ik kwam er achter dat ik eigenlijk ook altijd te weinig at, mijn verbranding stond op de spaarstand. Sinds het begin geen dag honger en met Sinterklaas, Kerst en Oudjaar gewoon kunnen genieten. Lisette leert je keuzes maken, zodat ook af en toe een patatje, chocolade ofzo kunt kiezen en daarna weer door kunt pakken en doorgaat met afvallen. Ook haar receptenboek staat vol ideeΓ«n ook voor vegetariΓ«rs. Lisette stimuleert je ook en is positief en juist die persoonlijke begeleiding werkt heel goed. Het is gewoon leuk om naar je weegmoment te gaan. En omdat Lisette rekening houdt met dat wat je graag eet, is het ook makkelijk om deze voedingsgewoonte vol te houden en voelt het niet als dieet.
Super satisfied, -6 kg after 8 weeks! And we will continue. After kha poor diet, shakes, weight watchers (I have actually tried everything) I kept gaining weight, because I drank or ate something that did not fit in my diet. I was about 10 kg too heavy, so not extremely overweight, but precisely those difficult stubborn kilos, which do not come off. I had actually given up a bit of hope that it would work out. I then started looking for a registered weight consultant, so that my health insurance company would reimburse this as a prevention course. Lisette complies with this, so started in good spirits. Lisette has measured everything and drawn up an eating schedule with my vegetarian diet and I fill in everything in my app. I found out that I actually always ate too little, my combustion was on the saving mode. Not a day hungry since the beginning and enjoy Sinterklaas, Christmas and New Year's Eve. Lisette teaches you to make choices, so that now and then you can choose a fries, chocolate or something and then continue with it and continue losing weight. Her recipe book is also full of ideas for vegetarians. Lisette also stimulates you and is positive and that personal guidance works very well. It's just nice to go to your weighing moment. And because Lisette takes into account what you like to eat, it is also easy to maintain this diet and it does not feel like diet.
M
Monique Huiszoon-Westhoek on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ben 21 april begonnen met sporten en intake met Lisette, ben ondertussen 10 kg!!! vet kwijt en ook de getallen op de weegschaal gaan naar beneden. Lisette luistert goed naar je en denkt met je mee in wat er mogelijk is voor je. Ben heel tevreden en kan iedereen deze lieve vrouw aanraden om je te helpen begeleiden bij het afvallen. Je bent en topper Lisette!
I started exercising on April 21 and intake with Lisette, I am now 10 kg!!! lost fat and the numbers on the scale also go down. Lisette listens to you carefully and thinks along with you in what is possible for you. I am very satisfied and can recommend this lovely woman to anyone to help you lose weight. You are a great Lisette!
D
Danielle Zammito on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Met de hulp van Lisette ben ik na een half jaar weer op mijn streefgewicht uitgekomen, terwijl er maar kleine veranderingen voor nodig waren om mijn Italiaanse eetstijl aan te passen! Nog steeds lekker eten, maar d.m.v. andere combinaties en de ontzettend motiverende en enthousiaste gesprekken met Lisette is deze manier van afvallen prima te doen Lisette houdt rekening met je eigen voorkeuren en dat was voor mij de reden waarom ik met haar dit traject in wilde! Ontzettend bedankt lieve Lisette voor al jouw support en duwtjes in de rug!
With the help of Lisette, I managed to get back to my goal weight after six months, while it only took small changes to adapt my Italian eating style! Still good food, but through other combinations and the incredibly motivating and enthusiastic conversations with Lisette, this way of losing weight is perfectly doable. Lisette takes your own preferences into account and that was the reason why I wanted to go on this trajectory with her! Thank you so much dear Lisette for all your support and pushes!
M
Marieke Steenbergen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik ben bij Lisette terecht gekomen na een like en deel actie van de pagina Uit liefde voor jezelf. Ik was al een tijdje zoekende naar een juiste manier om af te vallen en het winnen van deze actie kwam daarbij super uit! Na een intakegesprek heeft Lisette op basis van wat ik al at een schema gemaakt met aanpassingen en variaties. Belangrijkste is daarbij dat je geen honger hebt, het moet namelijk geen dieet worden en niet om volhouden gaan. Het gaat om het aanpassen van je leefstijl zodat je na het bereiken van je streefgewicht ook op gewicht kunt blijven. Resultaat: na 3 weken 2,3 kilo kwijt waarvan 2 kilo vet! En niet onbelangrijk, het voelt niet als een opgave! Je eet lekkere, gezonde dingen en ik heb soms zelfs het gevoel dat ik meer eet dan normaal!
I'm at Lisette arrived after a like action and part of the page Out of love for yourself. I was for a while looking for the right way to lose weight and to win this action thereby came out super! After an initial interview Lisette based on what I ate made a schedule modifications and variations. Key here is that you're not hungry, it should be because a diet and not go persevere. It involves adjusting your lifestyle so that you can keep on weight even after reaching your target weight. Result: after 3 weeks which lost 2.3 kilos 2 kilos of fat! And not least, it does not feel like a challenge! You eat delicious, healthy things and I sometimes feel that I eat more than normal!

Write some of your reviews for the company Fit met Lisette - Foodcoach en Personal Training Studio - Fit worden en gezond afvallen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *