Flexibility Enschede - Twente - Het Wolbert 33

5/5 based on 2 reviews

Flexibility Enschede - Twente - Flexibility.nl

  Flexibility Groep Twente vestiging Enschede Beste bezoeker, welkom op onze website. Hieronder treft u informatie over onszelf en de organisatie

About Flexibility Enschede - Twente

Profile Picture

Flexibility - Robert

متابعة للدردشة

Hi Robert, ik heb een vraag over


لا تملك تطبيق واتساب بعد؟

تنزيل

Contact Flexibility Enschede - Twente

Address :

Het Wolbert 33, 7547 RA Enschede, Netherlands

Phone : 📞 +98
Postal code : 7547
Website : https://flexibility.nl/uitzendbureau-twente
Categories :
City : Enschede

Het Wolbert 33, 7547 RA Enschede, Netherlands
N
Nick Davina on Google

Goede ervaring met dit bedrijf gehad in de zoektocht naar een leuke baan. Hebben mij goed geholpen en goede communicatie over en weer. Wat heeft geresulteerd in een nieuwe uitdagende baan voor mij. Zal dit bedrijf zeker aanraden.
Good experience with this company in the search for a nice job. Helped me well and good communication back and forth. What has resulted in a new challenging job for me. Will definitely recommend this company.
M
Mark Enoch on Google

Uitstekende ervaring met het bedrijf en de medewerkers Jan Kwintenberg en Arthur Maathuis. Communicatie is uitstekend, snel, adequaat en straight to te point. Zowel Jan als Arthur hebben mij prettig geholpen bij het vinden van een passende en nieuwe uitdaging. Ik kan Flexibility Enschede - Twente dan ook ten zeerste aanbevelen!
Excellent experience with the company and employees Jan Kwintenberg and Arthur Maathuis. Communication is excellent, fast, adequate and straight to point. Both Jan and Arthur have helped me in finding a suitable and new challenge. I can therefore highly recommend Flexibility Enschede - Twente!

Write some of your reviews for the company Flexibility Enschede - Twente

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *