Foundation t Heike - Heiweg 22

4.6/5 β˜… based on 8 reviews

't Heike | Heikenuland - Heikenuland.nl

Kinderboerderij, speeltuin en zwembad 'Heike openingsinformatie

About Foundation t Heike

Met de komst van het Educatief Centrum, met traplift en mindervaliden-toilet, verwachten we meer bezoekers te kunnen verwelkomen.  Scholen, bedrijven, verenigingen maar ook andere instellingen kunnen van deze ruimte gebruik maken.

​

Geschiedenis

Op 19 september 1968 is Stichting 't Heike opgericht door vrijwilligers. Zij kregen van de Zusters van de Choorstraat een terrein in erfpacht waarop een hertenparkje, speeltuintje en zwembadje werden aangelegd. September 2018 hebben we het 50-jarig bestaan kunnen vieren. Dat kon alleen maar door de trouwe hulp van tientallen vrijwilligers en de trouwe steun van veel sponsoren. Foto's vind je op de site van Thuis in het Nieuws.

Sindsdien is 't Heike, met steun van de Gemeente, diverse instanties en bedrijven, uitgegroeid tot een kinderboerderij met grote speel- en zwembadvoorziening. Er is ruime mogelijkheid om te wandelen.
Het is een unieke speelplaats geworden voor de jeugd en een rust- en ontmoetingsplaats voor groepen en ouderen.

Inmiddels heeft 't Heike de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) ook zijn we aangesloten bij de Verenigde Kinderboerderijen, vSKBN.

Contact Foundation t Heike

Address :

Heiweg 22, 5391 EB Nuland, Netherlands

Phone : πŸ“ž +77
Postal code : 5391
Website : http://www.heikenuland.nl/
Categories :
City : Nuland

Heiweg 22, 5391 EB Nuland, Netherlands
B
Barbara van Kerkwijk-Verlinde on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuke speeltuin. Ook voor 1 jarige. De speeltuin is niet afgesloten. Op dit moment is de kinderboerderij gesloten ivm corona. Je kan er wel omheen lopen en op die manier de dieren zien.
Nice playground. Also for 1 year old. The playground is not closed. The petting zoo is currently closed due to corona. You can walk around it and see the animals that way.
T
Tiffanny Moen-Ploegmakers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Jammer dat het zwembad nu al twee jaar dicht is, de kinderen gaan hier graag naar toe.
Too bad the pool has been closed for two years now, the kids love going here.
t
thomas jakobsen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuke speeltuin en er zit een leuke kinderboederij naast(welke helaas door corona dicht is), er zijn diverse wandelroutes in de omgeving waaronder 1 welke geschikt is voor jonge kinderen( zoon van 6 vond het leuk)
Nice playground and there is a nice children's farm next to it (which is unfortunately closed due to corona), there are various walking routes in the area, including 1 which is suitable for young children (son of 6 liked it)
J
Jesus Zamora Jimenez on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Precioso lugar si te gustan los animales y la tranquilidad.
Beautiful place if you like animals and tranquility.
T
Toos van der Pas on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een leuke speeltuin voor kinderen tot 7 Γ  8 jaar gok ik zo. Naast de speeltuin ligt normaliter ook een eenvoudig zwembad en peuterbad dat nu gesloten is in verband met corona. Aan de andere zijde van de speeltuin is ook een kinderboerderij, ook deze was nu gesloten vanwege corona.
A nice playground for children up to 7 or 8 years old I guess. There is normally also a simple swimming pool and paddling pool next to the playground, which is now closed due to corona. There is also a petting zoo on the other side of the playground, this one was also closed due to corona.
P
Patrick vH on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuke speeltuin, met water speelbaan. Voor kinderen tot ongeveer 10 jaar.
Nice playground, with water play area. For children up to about 10 years old.
G
Gerhard Croesen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuke speeltuin...kinderboerderij weer open. Kom er al 30 jaar..... nu met de kleinkinderen. Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maken.
Nice playground ... petting zoo open again. Been coming here for 30 years..... now with the grandkids. Thanks to all the volunteers who make this possible.
T
Teus Kappen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Great playground with petting zoo. The playground is not your average flat playground, but nicely landscaped with various attributes across small hills. Although you can enter without a fee, it is requested that you donate 1 euro per child. For such a playground that's a bargain.

Write some of your reviews for the company Foundation t Heike

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *