FysioMedics | Locatie Preangerstraat - Preangerstraat 53

5/5 β˜… based on 8 reviews

Contact FysioMedics | Locatie Preangerstraat

Address :

Preangerstraat 53, 7541 AG Enschede, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 7541
Website : https://www.fysiomedics.nl/
Categories :
City : Enschede

Preangerstraat 53, 7541 AG Enschede, Netherlands
C
Carin Gieteling on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima praktijk wordt netjes en goed behandeld
Excellent practice is treated neatly and well
D
Dirk Van wijk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede fysio met zeker kennis van zaken. Zoeken en kijken altijd oplossing gericht.
Good physio with sure knowledge of the facts. Always looking for and looking for a solution.
T
Tonny Hof on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Na mijn knie operatie ben ik zeer goed begeleid door het team van fysio medics de sfeer is er goed ??
After my knee surgery I was very well guided by the team of physio medics, the atmosphere is good ??
S
Sylvia Baasdam on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mooi dichtbij, gespecialiseerd, vriendelijke fysiotherapeuten. Top locatie ??
Beautifully close by, specialized, friendly physiotherapists. Top location ??
b
bas jansen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik kom hier al enkele jaren en de mensen zijn altijd vriendelijk en zoeken altijd naar de juiste behandeling voor de klachten.En doorgaans na enkele behandelingen ben ik weer de oude en raad iedereen fysiomedics aan om heen te gaan.
I have been coming here for a few years and the people are always friendly and always look for the right treatment for the complaints.
E
Erick Hendriks on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Bij een bezoek aan deze fysiotherapeut wordt je echt gehoord De klacht wordt in kaart gebracht en daarna een traject uitgezet om de klacht te behandelen Na enige tijd is de klacht onder controle en kun je vaak je normale ritme weer oppakken Bij een langdurige klacht of een structurele klacht doen ze er alles aan om toch op een redelijk normale manier je ding te kunnen doen Ben dus zeer tevreden over deze fysiotherapeut In een rapportcijfer krijgen ze van mij een negen en een half omdat ze dit ook verdienen Ze zijn op alle vlakken thuis en hebben alle materialen in huis om je te helpen De fysiotherapeuten van jong tot oud zijn altijd erg behulpzaam Ook kun je er net als in een sportschool ook hier een persoonlijk programma volgen onder begeleiding aan de aanwezige toestellen En.... de koffie staat er altijd klaar Succes verder
You will be heard during a visit to this physiotherapist The complaint is mapped out and then a route is set out to handle the complaint After a while the complaint is under control and you can often resume your normal rhythm With a long-term complaint or a structural complaint, they do everything they can to do your thing in a reasonably normal way So I am very satisfied with this physiotherapist In a report mark they get a nine and a half from me because they deserve this They are at home in all areas and have all the materials to help you The physiotherapists from young to old are always very helpful You can also follow a personal program here, just like in a gym, under the guidance of the available equipment And .... the coffee is always ready Good luck
b
bas jansen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Hele fijne fysiotherapeuten ik ga hier met mijn klachten naartoe en word altijd goed en vakkundig geholpen en ben zeer tevreden
Very nice physiotherapists I go here with my complaints and I am always well and professionally helped and I am very satisfied
K
Kai-Arne Carras on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik heb FysioMedics ervaren als een hele goede, nuchtere fysiopraktijk. Voor mij is het belangrijk dat een praktijk sport georiΓ«nteerd is, en bestaat uit een wat groter team. Zo houden de fysio's elkaar scherp en kunnen verschillende specialismen elkaar versterken. Precies dat heb ik gevonden! Mijn klachten zijn snel en vakkundig verholpen, en bij elke stap van het proces werd uitgelegd waarom het nodig was - en hoe ik in de toekomst kan voorkomen dat ik nog een blessure oploop.
I have experienced FysioMedics as a very good, down-to-earth physio practice. For me it is important that a sport practice is oriented and consists of a somewhat larger team. This way the physios keep each other sharp and different specialisms can reinforce each other. I found exactly that! My complaints were resolved quickly and professionally, and every step of the process explained why it was necessary - and how I can prevent future injuries.

Write some of your reviews for the company FysioMedics | Locatie Preangerstraat

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *