Fysiotherapie Berghuis (locatie de Bongerd) - De Bongerd 2

4/5 ā˜… based on 4 reviews

About Fysiotherapie Berghuis (locatie de Bongerd)

Wat vervelend dat je corona hebt. Wil je weten hoe lang je in isolatie moet? Geef dan aan of je last van de volgende klachten hebt:

  • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Contact Fysiotherapie Berghuis (locatie de Bongerd)

Address :

De Bongerd 2, 7006 NJ Doetinchem, Netherlands

Phone : šŸ“ž +
Postal code : 7006
Website : https://fysio-berghuis.nl/
Categories :
City : Doetinchem

De Bongerd 2, 7006 NJ Doetinchem, Netherlands
B
Ben Schuijling on Google

ā˜… ā˜… ā˜… ā˜… ā˜…

F
Frank de Jonge on Google

ā˜… ā˜… ā˜… ā˜… ā˜…

Zeer ervaren en prettige therapeut!
Very experienced and pleasant therapist!
R
Roy Cox on Google

ā˜… ā˜… ā˜… ā˜… ā˜…

Beste fysiotherapie die ik ooit heb ervaren!
Best physiotherapy I have ever experienced!
D
Demi Eggink on Google

ā˜… ā˜… ā˜… ā˜… ā˜…

Ontzettend vervelende ervaring. Ik vond de therapeut totaal niet empathisch. Alsof je de klachten maar weg moet lachen. Verder vind ik het erg jammer gezien ik mijn afspraak 24 u van te voren heb afgemeld en vervolgens wel een betaling kan doen terwijl dit wegens omstandigheden niet door kon gaan.
Incredibly annoying experience. I thought the therapist was not at all empathetic. As if you just have to laugh away the complaints. Furthermore, I find it very unfortunate given that I have canceled my appointment 24 hours in advance and can then make a payment while this was canceled due to circumstances.

Write some of your reviews for the company Fysiotherapie Berghuis (locatie de Bongerd)

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * ā˜… ā˜… ā˜… ā˜… ā˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *