Fysiotherapiepraktijk Giethoorn - Eendrachtsplein 1

5/5 β˜… based on 2 reviews
Welkom bij Fysiotherapiepraktijk Giethoorn

Per 1-1-2019 zijn er een aantal wijzigingen in de praktijk! 

Jan le Clercq is op 31-12-2018 met pensioen gegaan. Hij is na 40 jaar werken in de praktijk als fysiotherapeut, haptonoom en acupuncturist gestopt met zijn werkzaamheden. Hij heeft het stokje overgedragen aan Leslie Koen. Zij heeft de praktijk overgenomen.

Per 1 januari 2019 is Melanie Brockhoff- Cordes in de praktijk gekomen. Zij is een ervaren fysiotherapeut met affiniteit voor revalidatie bij sportblessures. Zo heeft zij zich gespecialiseerd in Mulligan therapie, revalidatietraining, fybromyalgie en COPD. Ook werkt zij volgens het medical taping concept. Melanie is geboren en getogen in Duitsland. Sinds 2005 woont zij in Nederland. In 2009 is zij afgestudeerd fysiotherapeute aan de de Tim van der Laan academie te Nieuwegein. Sindsdien is zij in verschillende praktijken in Emmeloord werkzaam geweest. Sinds kort woont zij ook in Giethoorn samen met haar man en twee kinderen! Melanie zal op maandag en donderdag op de praktijk werkzaam zijn. 

Waar de vrouw van Jan, Ineke al die jaren op de achtergrond hard gewerkt heeft de administratie op orde te houden mogen zij nu beide genieten van hun vrije tijd. Joke Mol heeft dit stokje overgenomen. Zij zal er voor zorgen dat administratie en bijkomende zaken in orde zijn.

Contact Fysiotherapiepraktijk Giethoorn

Address :

Eendrachtsplein 1, 8355 DL Giethoorn, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 8355
Website : http://www.fysiotherapiepraktijkgiethoorn.nl/
Categories :
City : Giethoorn

Eendrachtsplein 1, 8355 DL Giethoorn, Netherlands
L
Leslie Koen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

D
Diederik Ferrari on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Voor het eerst in jaren zijn mijn nekklachten een stuk minder en vaak zelfs helemaal weg. Na slechte ervaringen met eerdere fysio therapeuten had ik niet veel hoop maar dit blijkt een uitstekende praktijk te zijn . Ik ben er in ieder geval heel tevreden over .
For the first time in years my neck complaints are a lot less and often even completely gone. After bad experiences with previous physiotherapists I didn't have much hope but this appears to be an excellent practice. In any case , I am very satisfied with it .

Write some of your reviews for the company Fysiotherapiepraktijk Giethoorn

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *