G.A Design - Belgradostraat 51

3.4/5 β˜… based on 5 reviews

Contact G.A Design

Address :

Belgradostraat 51, 3404 VG IJsselstein, Netherlands

Phone : πŸ“ž +79
Postal code : 3404
Website : http://www.gadesign.nl/
City : IJsselstein

Belgradostraat 51, 3404 VG IJsselstein, Netherlands
M
Me Tarrels on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

P
Peter Pan on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

G
Giovanna - on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

S
Sander Ganseij on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een bedrijf dat mee denkt met de klant/opdrachtgever. Prettig contact en een goede uitvoering van wat je wilt. Echt een aanrader.
A company that thinks along with the customer / client. Pleasant contact and a good execution of what you want. Really recommended.
M
Mark ter Horst on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Weet heel goed wensen te vertalen in een uiteindelijk ontwerp waarbij veel aandacht is voor wensen van de klant maar toch ook heel goed wordt meegedacht. Zeer deskundig en professioneel, maar met een hele persoonlijke touch. Breed portfolio aan diensten (zoals o.a. logo- en website ontwerp, huisstijl, briefpapier, ontwerp van folders/flyers, raam- en autobestickering) waardoor zij in staat is alle gewenste uittingen te verzorgen tegen een heel scherp tarief.
Knows very well how to translate wishes into a final design where a lot of attention is paid to the wishes of the customer, but is also very well thought out. Very knowledgeable and professional, but with a very personal touch. Wide portfolio of services (such as logo and website design, corporate identity, stationery, design of folders / flyers, window and car stickers) which enables it to provide all desired expressions at a very competitive rate.

Write some of your reviews for the company G.A Design

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *