gecko Tattoos - Oudeweg 16

4.6/5 β˜… based on 8 reviews

Contact gecko Tattoos

Address :

Oudeweg 16, 4521 GS Biervliet, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 4521
Categories :
City : Biervliet

Oudeweg 16, 4521 GS Biervliet, Netherlands
L
Leun Scheele on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik laat geen tattoo zetten kwam er alleen voor bij
I don't get a tattoo done just for it
Y
Yoesoef Datthijn on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wilco zorgt altijd voor mooi werk, nieuwe kunst
Wilco always provides beautiful work, new art
L
Leon Vermeer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer fijn en ook goede sfeer en de eigenaar kan strakke tatoo's zetten ben blij met me tattoo
Very nice and also good atmosphere and the owner can put tight tattoos I am happy with my tattoo
D
De Dee on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Je mag precies aangeven wat je wil, hij luistert goed en maakt er echt een kunstwerk van! Ik vind het een topartiest!
You can indicate exactly what you want, he listens carefully and really turns it into a work of art! I think he is a top artist!
M
Monique du Pon on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vriendelijke mensen en de artiest is een echte kunstenaar. Ontwerpt goed maar past het net zo makkelijk aan als het net niet naar je zin is. Neemt er goed de tijd voor. En het eindresultaat is fantastisch!
Friendly people and the artist is a real artist. Designs well but adapts it just as easily if you just don't like it. Takes the time for it. And the end result is fantastic!
R
Roelanda Hartman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wilco is een hele artistieke professionele tattoeerder die het tatoeΓ«ren als een kunst ziet en dat kan je terug zien in z'n tattoos. Ik heb al m'n 3 tattoos bij hem laten zetten en ze zijn echt prachtig geworden. Hij zal ook zeggen als iets niet mooi word en zal je zeker niet met iets lelijks naar huis sturen. Hij is goudeerlijk en doet alles in over leg. Van ontwerp tot kleuren. Topper ! Zou m zeker aanraden !
Wilco is a very artistic professional tattoo artist who sees tattooing as an art and you can see that in his tattoos. I have had my 3 tattoos put with him and they have become really beautiful. He will also say if something is not beautiful and will certainly not send you home with something ugly. He is honest and does everything in consultation. From design to colors. Topper! Would definitely recommend m!
f
fawn Artz on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik heb erg spijt dat ik hier piercings heb laten zetten( mijn broers tattoo is hier wel goed gelukt) de piercings zijn heel erg scheef gezet waardoor er drukbultjes op kwamen. Ik heb meerdere malen geprobeerd een afspraak te maken met de piercer, maar het was steeds wat anders en heel onprofesioneel. Het is wel steriel gedaan, maar ik heb er veel ellende mee gehad. Heb de piercings er ergens anders uit laten halen. Baal ervan, weg 100 euro en mijn oor ziet er nu raar uit.
I am very sorry that I had piercings here (my brother's tattoo worked well here) the piercings were very skewed, causing pressure bumps on them. I tried several times to make an appointment with the piercer, but it was always something different and very unprofessional. It has been done sterile, but I have had a lot of misery with it. Have the piercings taken elsewhere. Bale of it, away 100 euros and my ear looks strange now.
L
Linnk h on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Great human and tattoo artist

Write some of your reviews for the company gecko Tattoos

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *