Gelre ziekenhuizen - polikliniek Lochem - Zwiepseweg 105

3.8/5 β˜… based on 5 reviews

About Gelre ziekenhuizen - polikliniek Lochem

Opleiden en wetenschap

Gelre ziekenhuizen is als Topklinisch opleidingsZiekenhuis (STZ) steeds in ontwikkeling. Wij bieden professioneel hoogwaardige kennis voor opleiding en scholing. Gelre ziekenhuizen geeft studenten, stagiaires en medewerkers de ruimte voor hun ontwikkeling en ambities in een breed scala aan leer- en ontwikkelmogelijkheden. Een steeds verbeterend opleidingsklimaat en wetenschappelijk onderzoek spelen een belangrijke rol binnen een topklinisch ziekenhuis. Gelre ziekenhuizen onderneemt daarom ook activiteiten ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek.

Contact Gelre ziekenhuizen - polikliniek Lochem

Address :

Zwiepseweg 105, 7241 GR Lochem, Netherlands

Phone : πŸ“ž +77
Postal code : 7241
Website : https://www.gelreziekenhuizen.nl/patient/afdelingen/poli-lochem
Categories :
City : Lochem

Zwiepseweg 105, 7241 GR Lochem, Netherlands
G
Gerrit Biljardt on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

H
Halil K on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Rina Steenhuis on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Korte wachttijden fijne artsen en personeel.
Short waiting times for fine doctors and staff.
F
Furkan Maraz on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Afspraak kwam te vervallen omdat de dokter ziek is ben er niet over gebeld dat de afspraak werd gewijzigd pas toen ik belde om te zeggen dat ik wat later zal zijn vanwege de drukte wist ik van hoe of wat....
Appointment lapsed because the doctor is sick did not call that the appointment was changed only when I called to say that I will be a little later because of the crowds I knew how or what ....
I
Iris on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Bloedafname gaat op afspraak ivm Covid19 maatregelen.Ondanks dat zat de wachtruimte rond de balie vol en kon alle persoonlijke gegevens meekrijgen tijdens inschrijving nieuwe patiΓ«nt . Vriendelijke medewerkers.
Blood collection is by appointment due to Covid19 measures. Despite that, the waiting area around the desk was full and all personal data could be obtained during the registration of a new patient. Friendly employees.

Write some of your reviews for the company Gelre ziekenhuizen - polikliniek Lochem

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *