Geniet & Ontspan (Yoga & Massage Purmerend) - Zwanebloem 11

4.7/5 β˜… based on 3 reviews

Contact Geniet & Ontspan (Yoga & Massage Purmerend)

Address :

Zwanebloem 11, 1441 TR Purmerend, Netherlands

Phone : πŸ“ž +98
Postal code : 1441
Website : https://www.genietenontspan.nl/
Categories :
City : Purmerend

Zwanebloem 11, 1441 TR Purmerend, Netherlands
A
Arjen Verhoef on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
MBT 76 (Maaike) on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Massage gehad, goed, professioneel. Heel tevreden.
Had massage, good, professional. Very satisfied.
P
Peter Roschar on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Onlangs, na ruim een jaar weer yogalessen gaan volgen. Eigenlijk voor Geniet & Ontspan gekozen omdat dat bij mij om de hoek was op nog geen vjf minuten lopen. Niet alleen vanwege de geringe afstand tot mijn voordeur was het een goede keuze. Jennifers brede aanbod en het inzicht dat zij daaruit distilleerd is voor mij iets nieuws. De lessen zijn gevarieerd, uiteraaard ontspannen maar soms ook intensief, wat mij betreft steeds op het juiste moment. Haar betrokkenheid bij niet alleen de les, maar ook bij iedere kandidaat geven mij een indruk van een gedegen 'Yogamaster''.
Recently, after more than a year of following yoga classes again. Actually chose Enjoy & Relax because it was around the corner within a five minute walk. Not only because of the short distance to my front door, it was a good choice. Jennifer's wide range and the insight that it is distilled from it is something new for me. The lessons are varied, naturally relaxed but sometimes also intensive, as far as I am concerned, always at the right time. Her involvement with not only the class, but also with every candidate gives me an impression of a solid 'Yoga master'.

Write some of your reviews for the company Geniet & Ontspan (Yoga & Massage Purmerend)

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *