Gezondheidscentrum Oldenzaal - Prins Bernhardstraat 4

4.7/5 based on 8 reviews

Home | Podotherapie Oost-Nederland | Podotherapie Oost-Nederland - Podotherapie.org

Home

About Gezondheidscentrum Oldenzaal

WIE?

We onderzoeken en behandelen voeten, enkels, knieën, heupen en rug, om iedereen zonder klachten en vrij te laten bewegen. Samen met u zorgen we dat u zo optimaal mogelijk kan staan, lopen, rennen en sporten. We geloven in deze basis voor een gezond en gelukkig leven!

Contact Gezondheidscentrum Oldenzaal

Address :

Prins Bernhardstraat 4, 7573 AM Oldenzaal, Netherlands

Postal code : 7573
Website : http://www.podotherapie.org/
Categories :
City : Oldenzaal

Prins Bernhardstraat 4, 7573 AM Oldenzaal, Netherlands
N
Norbert Schansman on Google

J
Johan Laan on Google

j
jacques van driel on Google

Noodzakelijk kwaad.... helaas....
Necessary evil .... unfortunately ....
C
Carlo Bentlage on Google

Alle hulp en apotheek bij elkaar
All help and pharmacy together
L
Lotte Leferink on Google

Bij pedicure praktijk lotte geweest
Been to lotte pedicure practice
H
Hans Peter Petersen on Google

Goede zorg verleend op een veilige manier
Good care provided in a safe way
T
Thea de Ridder on Google

Dit gezondheidscentrum heeft een groot aantal zorgverlener onder één dak. Het is ruim opgezet. Je wordt vriendelijk, adequaat en professioneel geholpen. De sfeer tussen de zorgverleners voelt zeer goed aan. Naast een apotheek en een huisartsenpraktijk is er een logopedist, oefentherapeut, pedicure, huidtherapeut, ergotherapeut, thuiszorg, podoloog, fysiotherapeut, diëtist, psycholoog, maatschappelijk zorg, diagnostiek, schoentechniek. Op hetzelfde terrein is een tandartsenpraktijk.
This health center has a large number of healthcare providers under one roof. It is spacious. You will be assisted in a friendly, adequate and professional manner. The atmosphere between the care providers feels very good. In addition to a pharmacy and a general practice, there is a speech therapist, remedial therapist, pedicure, skin therapist, occupational therapist, home care, podiatrist, physiotherapist, dietician, psychologist, social care, diagnostics, shoe technology. There is a dental practice in the same area.
A
Ad Marinisse on Google

Als je bij de Apotheek moet zijn of bij de w doktoren die er prktijkhouden is het GCO een goede plaats om te komen ook zit er een tandarts praktijk op het terrein
If you need to be at the pharmacy or the w doctors who practice there, the GCO is a good place to come, and there is also a dentist practice on site

Write some of your reviews for the company Gezondheidscentrum Oldenzaal

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *