Gezondheidscentrum Oosterpoort - Oosterstraat 2

3.9/5 β˜… based on 8 reviews

About Gezondheidscentrum Oosterpoort

Wilt u in gesprek met een onafhankelijke zorgprofessional om u te laten informeren over corona of coronavaccinatie? Dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer (0800 - 7707707) of de chat van vragenovercorona.nl.

Contact Gezondheidscentrum Oosterpoort

Address :

Oosterstraat 2, 7514 DZ Enschede, Netherlands

Phone : πŸ“ž +89
Postal code : 7514
Website : https://huisartsengroep-oosterpoort.praktijkinfo.nl/
Categories :
City : Enschede

Oosterstraat 2, 7514 DZ Enschede, Netherlands
c
coacco on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

c
charlotte van der Wilk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

S
Stan C. Akubuo on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

K
Koos Spijkerman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

S
Steven van de Keijl on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

W
Wim van veen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

H
Henk Elferink on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Huisartsen praktijk en alles voor de gezondheid
General practice and everything for health
J
Jolien Dekker on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Bloedafname kan niet meer tot 1700.. maar tot 12 uur smiddags... had vrij moeten nemen en nu blijkt het sinds begin februari al niet meer te kunnen ... snap gewoon niet dat dit op internet nergens is aangepast..
Blood collection is no longer possible until 1700 .. but until 12 o'clock in the afternoon ... should have taken time off and now it appears that since the beginning of February it is no longer possible ... just do not understand that this has not been adjusted anywhere on the internet ..

Write some of your reviews for the company Gezondheidscentrum Oosterpoort

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *