GlobalOrange | Creating Intelligent Software - Haarlemmerstraat 124-E

3.9/5 β˜… based on 8 reviews

GlobalOrange | Digital Product Development - Globalorange.nl

Expert in schaalbare software ontwikkeling. SaaS of platform software laten ontwikkelen? Maak een afspraak bij GlobalOrange.

GlobalOrange | Digital Product Development - Globalorange.nl

Veel technologiebedrijven krijgen te maken met vendor lock-in, gebrek aan goede ontwikkelaars, performanceproblemen, schaalbaarheidsproblematiek beveiligingsrisico’s of een ander IT-probleem. Ze kunnen niet snel genoeg ontwikkelen, de gebruikersinterface is verouderd, de code is lastig te onderhouden of uit te breiden en de bedrijfscontinuïteit komt in gevaar.

Contact GlobalOrange | Creating Intelligent Software

Address :

Haarlemmerstraat 124-E, 1013 EX Amsterdam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 1013
Website : https://www.globalorange.nl/
Categories :
City : Amsterdam

Haarlemmerstraat 124-E, 1013 EX Amsterdam, Netherlands
A
Alexandra Scheerman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

P
Pelle Groot on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

P
Paul Domen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Richard van Duijn on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

N
Natasja Groothaert on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Jules Holleboom on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Maite W on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Jong bedrijf, integere club mensen, hebben ongelooflijk veel expertise in huis. Zou ik zeker aanraden voor en prettige, professionele samenwerking.
Young company, honest club people, have an incredible amount of expertise. I would definitely recommend a pleasant, professional collaboration.
C
Cees Timmerman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Interviewer didn't believe our meeting was arranged by a recruiter from Searchlite, nor that i disliked jobhopping.

Write some of your reviews for the company GlobalOrange | Creating Intelligent Software

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *