Gritter Chalets & Stacaravans - Nijverheidsstraat 11

4.4/5 based on 8 reviews

Wie kiest voor Gritter, kiest voor zekerheid en gemak. Waar zich dat in uit? In de mogelijkheid om tijdelijk een chalet of stacaravan te huren, maar ook in het gemak van een vaste jaarplaats en een speciale afdeling voor al uw accessoires!

Contact Gritter Chalets & Stacaravans

Address :

Nijverheidsstraat 11, 7917 PZ Geesbrug, Netherlands

Phone : 📞 +9
Postal code : 7917
Website : http://www.grittercaravans.nl/
Categories :
City : Geesbrug

Nijverheidsstraat 11, 7917 PZ Geesbrug, Netherlands
a
axel plancke on Google

Top bedrijf, top service en super betrouwbaar.
Top company, top service and super reliable.
H
Hans van Meurs on Google

Groot bedrijf, veel keus. Erg mooie stacaravans. Maar je moet zakelijk gezien erg uitkijken. Ze proberen je altijd achteraf nog een poot uit te draaien. En veel stacaravans staan er ongeprijst: zodra je vraagt hoeveel ie kost krijg je niet meteen antwoord maar proberen ze eerst altijd met een aantal wedervragen en een kop koffie meer over jouw beurs te weten te komen voordat ze de prijs noemen. Dus als je koffie krijgt weet je dat je moet oppassen.
Large company, many choices. Very nice mobile homes. But you have to be very careful from a business point of view. They always try to turn your back on you afterwards. And many mobile homes are unpriced: as soon as you ask how much it costs, you do not get an immediate answer, but they always try to find out more about your fair with a number of questions and a cup of coffee before they mention the price. So when you get coffee you know you have to be careful.
H
Henk V on Google

Gister onze nieuwe stacaravan geleverd/geplaatst (mede dank aan gebr Hutten die deze hebben geplaast) 5 sterren zijn nog te weinig. Top service en ze hebben meer gedaan dan wat we verwacht hadden qua aflevering!! Geweldig! Nogmaals dank!
Yesterday our new mobile home delivered / installed (thanks to Gebr Hutten who installed it) 5 stars are still too few. Top service and they did more than what we expected in terms of delivery !! Awesome! Thanks again!
F
Floris Van Woudenberg on Google

Twee weken gelden is ons nieuwe Gritter chalet op Terschelling geplaatst. We zijn er heel blij mee. De kwaliteit is goed, zeer degelijk. Geweldig comfort en hij is compleet. Gedurende het hele traject zijn we deskundig begeleid. Al het personeel dat we gesproken hebben heeft hart voor de zaak. Ook de nazorg is top. Eén punt van aandacht is het feit dat Gritter momenteel moet voldoen aan een grote vraag naar chalets. Dat leidt soms tot kleine misverstanden. Maar die worden allemaal weer keurig opgelost. Een dikke aanrader dit bedrijf!!
Our new Gritter chalet was placed on Terschelling two weeks ago. We are very happy with it. The quality is good, very solid. Great comfort and it is complete. We were expertly guided throughout the entire process. All the staff we spoke to are passionate about their business. The aftercare is also top notch. One point of attention is the fact that Gritter currently has to meet a high demand for chalets. This sometimes leads to minor misunderstandings. But they are all neatly resolved. This company is highly recommended !!
I
Ingrid Mosdzien on Google

Wir haben uns im Frühjahr ein neues Mobilheim bei Gritter in Geesbrug NL, gekauft und sind rund herum sehr zufrieden. Vorab waren wir einige Male in Geesbrug bei Jordy, haben uns umfassend informiert und gerne die verschiedenen Häuser besichtigt. Fragen wurden uns umfassend und kompetent, bei einem Kaffee, beantwortet. Die Lieferung war eine "Punktlandung". Pünktlich kam der LKW angerollt. Ein Trecker zog unser Schmuckstück durch alle Hindernisse, unbeschadet an seinen Platz. Die 2 Mitarbeiter waren Spitze. Die Ruhe selber. Für uns war es sehr aufregend und spannend. Unser Haus wurde aufgestellt, angeschlossen und auch heute noch betreut. Eine Undichtigkeit im Heizkreislauf wurde, sofort nach dem Auftreten, behoben. Der Monteur half uns bei der Gelegenheit noch bei dem Fernsehempfang. Es ist sehr beruhigend zu wissen, daß der Kundendienst sofort zur Stelle wäre, falls Schwierigkeiten auftreten sollten. Wir freuen uns jeden Tag an unserem Häuschen und können Gritter nur weiterempfehlen.
We bought a new mobile home near Gritter in Geesbrug NL in the spring and are very satisfied all around. Before we visited Geesbrug near Jordy a few times, we were fully informed and gladly visited the different houses. Questions were comprehensively and competently, with a coffee, answered. The delivery was a "precision landing". On time, the truck was rolled. A tractor pulled our jewelry through all obstacles, unscathed in its place. The 2 employees were great. The peace itself. It was very exciting and exciting for us. Our house was set up, connected and still looked after today. A leak in the heating circuit was repaired immediately after it occurred. The mechanic helped us with the opportunity during the television reception. It is reassuring to know that customer service will be on hand in case of difficulties. We look forward to our house every day and can only recommend Gritter.
S
Sabrina Yilmaz on Google

Wir sind einfach nur Begeistert. Haben bei Gritter Chalets ein tolles Mobilheim zu einem Fairen Preis gekauft. Das Team ,welches uns das Mobilheim geliefert hat , war super!!! ⭐⭐⭐⭐⭐ Fünf Sterne von uns!! Zu unserer Überraschung stand noch ein nagelneues Bett mit neuer Matratze im Schlafzimmer! Obwohl eigentlich kein Bett vorhanden sein sollte. Wir sind begeistert. Absolut empfehlenswert ???
We're just excited. Bought a great mobile home at a fair price from Gritter Chalets. The team that delivered the mobile home to us was great !!! ⭐⭐⭐⭐⭐ Five stars from us !! To our surprise there was a brand new bed with a new mattress in the bedroom! Although there shouldn't be a bed. We are excited. Highly recommended ???
w
wopke - marten Westra on Google

Voor de beste en betrouwbare stacaravans / chalets van Nederland gaat u uiteraard naar geesbrug hier zit gritter gevestigd ze zorgen dat de wagens in uitmuntende staat hun show terrein verlaten door middel van een uitgebreide check mocht er onverhoopt toch problemen optreden dan lossen ze die netjes op na een melding mocht er later iets zijn ze blijven altijd bereikbaar en denken goed mee ik kan alleen maar zeggen koop u wagen bij gritter
For the best and reliable mobile homes / chalets in the Netherlands, you should of course go to Geesbrug, this is where the grid is located. They ensure that the cars leave their show grounds in excellent condition by means of an extensive check. a notification if there is something later they will always remain reachable and think along well I can only say buy your car at gritter
P
Peet Staalman on Google

TOP service ? Van de koop tot de plaatsing. Oog voor detail, waar voor je geld ….
TOP service ? From the sale to the installation. Attention to detail, value for money….

Write some of your reviews for the company Gritter Chalets & Stacaravans

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *